Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13f61e09-38a8-4a2e-a7d4-a58227561b11

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Pesticide residues in fruits and vegetables produced in organic, integrated and conventional systems

Autorzy Łozowicka, B.  Kaczyński, P.  Rutkowska, E.  Jankowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Pozostałości pestycydów w owocach i warzywach wyprodukowanych w systemach ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Presented research concerns the evaluation of residues of synthetic pesticides in crops, depending on the system of production: conventional, integrated and organic. The study was conducted in 2005–2009 on 1134 samples of plant material derived from the four provinces: Lubelskie, Podlaskie, Warminsko-Mazurskie and Mazowieckie. The 123 active substances of pesticides were searched in the plant material. This research has been shown that in the samples of fruit produced in the integrated system percentage of samples with residues below the maximum residue levels (MRL) is larger (55 %) than in the samples from conventional production (28 %), and less with above MRL (3 %). The pesticide residues were also detected in 8 % in samples of fruits and vegetables from organic production.
PL Przedstawione badania dotyczą oceny pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w systemie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym. W latach 2005–2009 przeprowadzono analizy 1134 próbek materiału roślinnego, pochodzących z czterech województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W materiale roślinnym poszukiwano 123 substancji aktywnych pestycydów. W badaniach wykazano, że w próbkach owoców produkowanych w systemie integrowanym próbki z pozostałościami poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu mają większy udział (55 %) niż w próbkach z produkcji konwencjonalnej (28 %), a nieznacznie mniejszy z przekroczeniami NDP (3 %). Pozostałości pestycydów wykryto również w 8 % próbek owoców i warzyw z produkcji ekologicznej.
Słowa kluczowe
PL pozostałości pestycydów   owoce   warzywa   produkcja konwencjonalna   produkcja zintegrowana   produkcja ekologiczna  
EN pesticide residues   fruits   vegetables   conventional production   integrated production   organic production  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, nr 7-8
Strony 833--838
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., wykr., rys.
Twórcy
autor Łozowicka, B.
  • Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Regionalna Stacja Badawcza w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin
autor Kaczyński, P.
  • Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Regionalna Stacja Badawcza w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin
autor Rutkowska, E.
  • Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Regionalna Stacja Badawcza w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin
autor Jankowska, M.
  • Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Regionalna Stacja Badawcza w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin
Bibliografia
[1] Regulation of the Minister of Heath of 16 May 2007 on the maximum residue levels of chemical pesticides, which may be presented in plant foods or on their surface. J of Laws 2007;119(817), with later amendments.
[2] EC Regulation No. 369/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council directive 91/414/EEC. Off. J. L 2005;70, with later amendments.
[3] Argyropoulos Ch, Tsiafouli MA, Sgardelis SP, Pantis JD. Land Use Policy. 2013;32:324-328. DOI: 10.1016/j.landusepol.2012.11.008.
[4] Łozowicka B, Jankowska M, Kaczyński P. Food Control. 2012;25:561-575. DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.11.017.
[5] Łozowicka B, Jankowska M, Rutkowska E, Hrynko I, Kaczyński P, Miciński J. J Nat Med. 2013;68:95-111. DOI: 10.1007/s11418-013-0777-9.
[6] Document No SANCO/10684/2009; 2009.
[7] Łozowicka B. Prog Plant Protect. 2010;50(4):1932-1937. DOI: 10.14199.
[8] Nowacka A, Gnusowski B, Dąbrowski J, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, et al. Prog Plant Protect. 2006;46(1):484-494.
[9] Nowacka A, Gnusowski B, Dąbrowski J, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, et al. Prog Plant Protect. 2007;47(4):79-89.
[10] Nowacka A, Gnusowski B, Dąbrowski J, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, et al. Prog Plant Protect. 2008;48(4):1220-1233.
[11] Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, Raczkowski M, et al. Prog Plant Protect. 2009;49(4):1903-1917.
[12] Tsakiris IN, Danis TG, Stratus IA, Nikitovic D, Dialyna IA, Alegakis AK, et al. Food Addit Contam. 2004;21:670-677. DOI: 10.10801/0265203041001698715.
[13] Gnusowski B, Nowacka A, Malec M. Prog Plant Protect. 2006;46(2):761-763.
[14] Arienzo M, Cataldo D, Ferrara L. Food Control 2013;31:108-115. DOI: 10.1016/j.foodcont.2012.09.021.
[15] Lesueur C, Gartner M, Knittl P, List P, Wimmer S, Sieler V, et al. Ernahrung/Nutrition. 2007;31(6):247-259.
[16] Pussemier L, Larondelle Y, Van Peteghem C, Huyghebaert A. Food Control. 2006;17:14-21. DOI: 10.1016/j.foodcont.2004.08.003.
[17] Walorczyk S, Drożdżyński D, Kowalska J, Remlein-Starosta D, Ziółkowski A, Przewoźniak M, et al. Food Chemistry. 2013;139:482-487. DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.01.013.
[18] Fernandes VC, Domingues VF, Mateus N, Delerue-Matos C. J Agricult Food Chem. 2011;59(14):7582-7591. DOI: 1021/jf103899r.
[19] Mansour SA, Belal MH, Ablu-Arab AA, Ashour JM, Gad MF. Food Chem Toxicol. 2009;47:615-624. DOI: 10.1016/j.fct.2008.12.019.Epub2008Dec 25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-13f61e09-38a8-4a2e-a7d4-a58227561b11
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2013.20(07)077