PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncentracja produkcji w górnośląskim górnictwie węgla kamiennego – problem wciąż aktualny

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Concentration of production in the Upper Silesian hard coal mining – a constantly topical problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
We wprowadzeniu, autor podkreślił nieodzowność szerszego zaangażowania środowisk górniczych w dyskusji nad aktualną sytuacją górnictwa oraz sposobami poprawy jego technicznej sprawności i ekonomicznej efektywności. Przypomniał zarys drogi, którą w polskich kopalniach węgla kamiennego następował rozwój koncentracji produkcji. Wykorzystując średnie wartości wskaźników charakteryzujących polskie kopalnie węgla kamiennego w roku 2010 – rozpatrzył niektóre zależności między osiąganą koncentracją produkcji w przodkach ścianowych a kosztami i pracochłonnością oraz paru wskaźnikami „ruchowymi”. Na podstawie danych o koncentracji produkcji osiąganej w ścianach prowadzonych w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2010 roku – scharakteryzował częstotliwość występowania ścian w wyróżnionych klasach koncentracji t/dobę. Podsumowując wyniki analizy wskazał skuteczne – jego zdaniem – sposoby zwiększania koncentracji produkcji w przodkach eksploatacyjnych.
EN
In the introduction the author has emphasised the indispensability of wider engagement of mining circles in the discussion regarding the current situation of the mining sector and ways of improvement of its technical efficiency and economic effectiveness. He called to mind the outline of the way of development of production concentration in Polish hard coal mines. Using the average values of indices characterising Polish hard coal mines in 2010 – he characterized some relationships between the achieved concentration of production in longwall workings and costs and labour consumption as well as several “operational indices”. On the basis of data about the concentration of production achieved in longwall workings conducted in individual months of the fourth quarter of 2010 – the author has characterised the frequency of occurrence of longwalls in distinguished concentration classes ( t/day). Summarising the analysis results the author indicated – efficient in his opinion – ways of production concentration increase at extraction faces.
Czasopismo
Rocznik
Strony
5--10
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa. Katowice., gig@gig.eu
Bibliografia
 • 1. Barchański B.: Czy produkcja energii elektrycznej z węgla może wywołać ocieplenie klimatu. Przegląd Górniczy 11-12/2009.
 • 2. Lisowski A.: Kierunki rozwoju metod i systemów wybierania grubych pokładów w górnośląskich kopalniach węgla. Przegląd Górniczy nr 12, 1959.
 • 3. Lisowski A.: O koncentracji robót górniczych. Wiadomości Górnicze nr 5, 1960.
 • 4. Lisowski A.: Zarys perspektywicznego planu rozwoju techniki górniczej (praca wykonana w ramach zespołu prowadzonego przez doc. mgr. inż. K. Keissnera). Powielaczowe wydawnictwo GIG, 68 str. Katowice, marzec 1961 r.
 • 5. Lisowski A.: Koncentracja czynnikiem decydującym o oddziałowej i dołowej pracochłonności głębinowych kopalń węgla kamiennego. Komunikat GIG nr 361. Katowice 1964.
 • 6. Lisowski A.: Potencjały jako narzędzie operatywnej analizy i kontroli pracy ścian kombajnowych. Przegląd Górniczy nr 9, 1968.
 • 7. Lisowski A.: Końcowe uwagi do dyskusji nad systemem ekonomiczno finansowym w górnictwie. [W:] Dyskusja nad systemem ekonomiczno- -finansowym w górnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją A.Lisowskiego i E.Pawełczyka. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Komitetu Górnictwa PAN. Wydawnictwo Śląskiego Oddziału TNOiK Katowice, 1988.
 • 8. Lisowski A.: Badanie przyczyn niskiej koncentracji i wysokich kosztów produkcji w ścianach kompleksowo zmechanizowanych oraz prognoza efektywności opracowywanego systemu ubierkowo-zabierkowego. (Studium polskiego górnictwa węgla kamiennego). Główny Instytut Górnictwa, s. 137. Katowice 1996 r.
 • 9. Lisowski A.: Rozszerzona ocena ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw – metoda bilansu dochodów publicznych (BDP). Przegląd Górniczy nr 6, 2002.
 • 10. Lisowski A.: Szansa na nowoczesność monitoringu i stymulacji ekonomicznej efektywności wnętrza podziemnych kopalń – system SRK. Przegląd Górniczy nr 7-8 2003. Także: Szanse wdrożenia w górnictwie węgla kamiennego, trójukładowego monitoringu i analityki wnętrza podziemnych kopalń. Przegląd Górniczy nr 9, 2004.
 • 11. Lisowski A.: Podstawowe błędy w rynkowej transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego i szanse pomyślnego zakończenia tego procesu. Przegląd Górniczy nr 2, 2007.
 • 12. Lisowski A.: Rynkowa transformacja polskiego górnictwa węgła kamiennego 1989-2009. POLEMIKI-DYSKUSJE. Przegląd Górniczy nr 1-2, 2010.
 • 13. Lisowski A.: Kluczowe potrzeby polskiego górnictwa węgla kamiennego w zakresie prac B+R+W, w latach 1989÷2009. POLEMIKIDYSKUSJE. Przegląd Górniczy nr 1-2, 2011.
 • 14. Miemiec J.: Wywiad z Jolantą Strzelec-Łobodzińską – Wiceministrem Gospodarki ds. Górnictwa: „Niepokoi zjawisko nadmiernego i nieuzasadnionego fiskalizmu”. Biuletyn Górniczy GIPH, nr 3-4, 2011.
 • 15. Porąbka E., Babisz T.: System „Ściana Zabrze”. Przegląd Górniczy nr 11, 1962
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-13da5040-3067-4386-926b-c88ffdb474ce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.