PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Storm water management in urbanized areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Systematyczne ocieplanie klimatu znajduje potwierdzenie w statystykach - rośnie średnia roczna temperatura, zmienia się rozkład opadów, mniej jest dni śnieżnych, więcej letnich, obniża się poziom wód gruntowych. Na to nakłada się specyficzny klimat miasta, gdzie jest cieplej niż na terenach niezabudowanych, bo budynki kumulują ciepło; inne są też kierunki i siła wiatru, inny system wodny, bo urbanizacja oznacza konieczność odprowadzania większej ilości wód. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów kanalizacji deszczowej to ich przeciążanie hydrauliczne oraz przeciążanie hydrauliczne odbiorników wód płynących (rzek miejskich). Zarządzanie wodami opadowymi praktycznie w mieście jest ściśle powiązane z trzema aspektami: środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. W artykule zarysowano kwestie ryzyka, bezpośrednio związanego z zawodnością bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej oraz prezentacje procedury procesu modelowania ryzyka, umożliwiającą jego liczbową analizę przy zastosowaniu odpowiednich ich wag - częstości i skutków.
EN
Climate change and global warming have been confirmed by statistic observations such as: increase of the average annual temperatures, changes in precipitation distribution, fewer snowy days and more summer days a drop of the groundwater level. Additionally, a specific climate of the city has to be considered, usually warmer than the one in undeveloped areas, because buildings accumulate heat; also wind speed and direction are different, as well as a water system because urbanization requires more water draining. One of the most important problems related to the functioning of modern storm water drainage systems is their hydraulic overloading as well as a hydraulic overloading of receiving water bodies (city rivers). Practically, stormwater management in the city is closely related to three aspects: environmental, economic and social. The article outlines risk issues directly related to unreliability of stormwater drainage and presents a procedure of a risk modeling process; the procedure enables its numerical analysis using appropriate weights for frequency and effects.
Rocznik
Tom
Strony
13--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Bąk J., Królikowska J. 2019. „Current status and possibilities of implementing green walls for adaptation to climate change of urban areas on the example of Krakow” Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection [Dokument elektroniczny]. 21, (2):1263-1278.
 • [2] Brzezińska A. 2016. „Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej w aspekcie wpływu na odbiornik”, Inżynieria Ekologiczna, Ecological Engineering, 48, :17-27. DOI: 12912/23920629/63263.
 • [3] Burszta-Adamiak E. 2010. Retencja wód opadowych na dachach zielonych w warunkach wrocławskich”, Gaz, woda i technika sanitarna (3):21-24.
 • [4] Foster J., Lowe A., Winkelman S. 2011. „The Value of Green Infrastructure for Urban Climate Adaptation”, The Center for Clean Air Policy, February 2011.
 • [5] Komisja Europejska, Komunikat prasowy w sprawie zielonej infrastruktury. Bruksela, 6 maja 2013 r.
 • [6] Królikowska J. 2010. „Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej”, Wydawnictwa PK, Kraków.
 • [7] Królikowska J., Królikowski A. 2014. „Wybrane problemy niezawodności działania i bezpieczeństwa systemów kanalizacyjnych”, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód/red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż- Walkowiak, Mariusz Nowak, Poznań, 107-114.
 • [8] Królikowska J., Bajer J., Królikowski A. 2014. „Systemowe podejście do oceny bezpieczeństwa działania systemu odwodnienia terenu zurbanizowanego”, Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych: [praca zbiorowa]/pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego, Gliwice, pp. 79-89.
 • [9] Królikowska J., Królikowski A. 2019. „Wody opadowe. Odprowadzanie. zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie”, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa (II wydanie).
 • [10] Nowakowska-Błaszczyk A., Błaszczyk P. 2011. „Wpływ odprowadzania wód deszczowych z terenów zurbanizowanych na osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych”, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7-8/2011.
 • [11] Sakson G. 2017. „Wpływ zmian charakteru opadów i wzrostu uszczelnienia zlewni na funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego”, Gaz Woda i Technika Sanitarna 11/2017, pp. 458-462. Paper%20Green%20Infrastructure%20Aleksandra%20Sylwester.pdf (dostęp 20.06.2011).
 • [12] Szulczewska B. 2006. Rozwój „zielonej infrastruktury” w polskich miastach w świetle rekomendacji Programu Cost Action 11, Architektura Krajobrazu, (3-4):25-34.
 • [13] Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566).
 • [14] Zdeb M. 2017. „Jakość wód deszczowych w aspekcie ich gospodarczego wykorzystania”, Wydawnictwa PRz, Rzeszów.
 • [15] http://www.greeninfranet.org/uploads/documents/EEA%20Green%20in - frastructure_Territorial%20cohesion.pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-13d11733-25ad-4065-a446-b02b13012a45
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.