PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

System transportowy i jego uwarunkowania : aspekty gospodarczo-obronne

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transport system and its determinants : economic and defence aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport jest złożonym systemem, warunkowanym wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jego kondycja wpływa na sposób funkcjonowania państwa, determinując możliwości rozwoju gospodarczego i potencjał obronny. Celem artykułu jest wykazanie, że prawidłowo prowadzona polityka inwestycyjna w transporcie ma ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale i dla obronności państwa. Cel realizowano poprzez przeprowadzenie analizy teoretycznej w odniesieniu do pojęcia systemu transportu i jego uwarunkowań, a następnie analizy empirycznej głównych gałęzi transportu z punktu widzenia obronności: transportu drogowego i kolejowego. Pozwoliło to sformułować kilka wniosków. Polska po latach dostosowywania swego systemu transportowego do minimalnych wymagań współczesnego państwa powinna, współtworząc europejski system transportowy, jasno określić swe priorytety i dążyć do ich realizacji. Należy poważnie rozważać konsekwencje każdej decyzji w zakresie modelowania przebiegu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, ponieważ są to decyzje nieodwracalne, które rzutują na sytuację geopolityczną przez wiele dziesiątków lat.
EN
Transport is a complex system, conditioned by many factors both internal and external. This condition affects the functioning of the state, thus determining opportunities for economic development and defence potential. The purpose of this article is to demonstrate that a properly conducted policy of investment in transport is of great importance, not only for the economy but also for the defence of the state. The aim was achieved by carrying out theoretical analysis in relation to the concept of the transport system and its determinants, and empirical analysis of the main modes of transport from the point of view of defence: road and rail transport. This made it possible to formulate some conclusions. Poland, after years of adapting its transport system with the minimum requirements of the modern state, co-created a European transport system to clearly define its priorities and strive to achieve them. These issues need serious consideration in any decision regarding modelling the course of international routes, as this can have serious consequences due to irreversible decisions which affect the geopolitical situation for many decades.
Rocznik
Tom
Strony
98--115
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., il., rys.
Twórcy
autor
 • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Dorosiewicz S., Potoki w sieciach transportowych. Rozkład przestrzenny i jego własności dynamiczne, „Przegląd Statystyczny” R. LIX, zeszyt 2, 2012, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN.
 • 2. Grzelakowski A. S., Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie [w:] Załoga E., Grzywacz W. red., Infrastruktura transportu, WKŁ, Warszawa 1982.
 • 3. Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989.
 • 4. Hofman L., Ekonomika żeglugi śródlądowej, Gdynia 1968.
 • 5. Hofman L., Went W., Ekonomika i organizacja żeglugi śródlądowej, cz. I, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1979.
 • 6. Komornicki T., Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskich), Ekspertyza przygotowana na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • 7. Kurowski J., Infrastruktura obronna [w:] M. Sułek (red.), Gospodarka obronna Polski. Stan obecny i perspektywy, AON, Warszawa 1994.
 • 8. Liberadzki B., Innowacje w transporcie korzyści dla użytkownika, Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe” nr 603, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 59, Szczecin 2010.
 • 9. Marszycki M., 5,5 mld zł w roku 2017. PKP PLK ogłosiły plany inwestycyjne, Polska Gazeta Transportowa z dn. 28.02.2017, http://www.gazetatransportowa.com.pl/5-5-mld-zl-w-roku-2017.
 • 10. Mincewicz J., Terminale - podstawowe elementy sieci logistycznej, Polska Gazeta Transportowa z dn. 18.02.2015, http://www.katalog.pgt.pl/newsletter/artyk/2015/publ_996.html.
 • 11. Potrykowski M., Taylor Z., Geografia transportu, PWN, Warszawa 1982.
 • 12.Stasiński M., Pada największa w Europie sieć płatnych autostrad. Ludzie nimi nie jeżdżą, http://wyborcza.pl/1,155287,12771934,Pada_najwieksza_w_Europie_siec_platnych_autostrad_.html.
 • 13. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 • 14. Thomson J. M., Nowoczesna ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1978
 • 15. Transport. Wyniki działalności w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
 • 16. Biuro Prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., http://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe.
 • 17. Fundacja Kongres Morski, http://kongres-morski.pl/program/wydarzenia-towarzyszace/iiipolskie-forum-korytarza-baltyk-adriatyk.
 • 18. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, https://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady.
 • 19. Informacja na temat nakładów inwestycyjnych w 2015 roku, Ministerstwo Rozwoju. Departament Strategii Rozwoju, Warszawa, 12 kwietnia 2016 r., https://www.mr.gov.pl/Informacja_nt_nakladow_inwestycyjnych_w_2015_r.pdf.
 • 20. Korytarz Bałtyk-Adriatyk. Drugi Plan pracy Koordynatora Europejskiego Kurta Bodewiga, http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/bal-adr_en.htm.
 • 21. Łącząc Europę, https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility.
 • 22. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Paneuropejski_korytarz_transportowy.
 • 23. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Transeuropejska sieć transportowa - TEN-T. Czym jest TEN-T, http://mib.gov.pl/2-TENT.htm.
 • 24. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/infrastruktura_transportowa#.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-13cc301d-866a-4c05-b268-b21e3ae63005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.