Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13c32486-51f7-4810-a1ec-a0c906da5349

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

O ochronie architektury sakralnej lat 70. i 80. XX wieku

Autorzy Białkiewicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protection of religious architecture of the 1970s and 1980s
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Współczesność, pomimo braku utrudnień instytucjonalnych i z nieograniczonymi możliwościami technicznymi, generuje zupełnie inną gamę problemów, z którymi borykają się włodarze tych już prawie półwiekowych świątyń. Ich stan techniczny i zupełnie zrozumiała dekapitalizacja infrastruktury powoduje konieczność remontów, napraw, a te implikują pytania o wartość zabytkową obiektów. W całym zasobie odziedziczonych świątyń tylko te najwybitniejsze, wpisane w historię architektury współczesnej, nie wywołują wątpliwości, iż są cennymi reliktami i należy je zachować według wszelkich zasad konserwatorskich.
EN Contemporary times, despite no institutional restrictions and unlimited technological possibilities, generate a range of completely different problems which have to be addressed by the owners of the nearly half-a-centuryold churches. Their technical condition and deterioration of the infrastructure call for renovation and repairs, which entails asking questions about the historic value of the objects. Of all the places of worship dating from the 1970s and the 1980s, only the most remarkable ones, those which go down in history of contemporary architecture are unquestionably considered valuable relics to be protected according to conservation rules.
Słowa kluczowe
PL architektura sakralna   konserwacja  
EN sacral architecture   conservation  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2016
Tom Nr 48
Strony 34--39
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Białkiewicz, A.
  • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Bibliografia
[1] Białkiewicz A. Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością. W: Sacrum et decorum, Materiały i studia z polskiej sztuki sakralnej, rok I, 2008, Rzeszów, 2008.
[2] Kucza-Kuczyński K., Mroczek A.A. Nowe kościoły w Polsce. Warszawa, 1991.
[3] Kucza-Kuczyński K. Problemy typologii architektury współczesnych polskich kościołów. W: Sacrum et decorum, Materiały i studia z polskiej sztuki sakralnej, rok I, 2008, Rzeszów, 2008.
[4] Olszewski A.K., Grzesiuk-Olszewska I. J. Szeptycki i jego kościoły w Ameryce. Warszawa, 2000.
[5] Olszewski A.K. Próba typologii współczesnych kościołów w Polsce. Komunikat oraz kilka uwag ogólniejszej natury. W: Sacrum i sztuka, Kraków, 1989.
[6] Rodziński S. Współczesna sztuka sakralna – refleksje o jej istocie i przyczyny niepokoju. W: Sacrum et decorum. Materiały i studia z polskiej sztuki sakralnej, rok I, 2008, Rzeszów, 2008.
[7] Rosier-Siedlecka M.E. Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy projektowania architektury kościelnej. Lublin, 1979.
[8] Siwek S. Budownictwo sakralne – ciąg dalszy. Tygodnik Powszechny 1986;2.
[9] Sowińska J. Forma i sacrum. Współczesne kościoły Górnego Śląska. Warszawa, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-13c32486-51f7-4810-a1ec-a0c906da5349
Identyfikatory
DOI 10.17425/WK48RELIGIOUS