PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola regulatora europejskiego i krajowego w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of european and domestic regulator for assuring respect of handicapped passengers rights in transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano narzędzia regulacji i ocenę skuteczności ich stosowania w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych do realizacji codziennej mobilności. Problematyka ta należy do zakresu regulacji społecznej, a regulatorami w tym obszarze są Komisja Europejska i Parlament Europejski na poziomie europejskim oraz ULC w transporcie lotniczym i UTK w transporcie kolejowym na poziomie krajowym. Autorka przedstawia rozwój podstawowych regulacji dotyczących praw pasażerów w ustawodawstwie unijnym, zwracając uwagę na przełomowe znaczenie w tym zakresie Białej Księgi Komisji Europejskiej z 2001 roku. Podstawową cześć opracowania poświęcono prezentacji uregulowań praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie kolejowym, lotniczym i drogowym, ze wskazaniem istniejących jeszcze luk i braków regulacji, zwłaszcza w rozwiązaniach stosowanych w Polsce. Współcześnie w Polsce podstawową rolę w ustanawianiu standardów dostępności usług transportowych dla pasażerów niepełnosprawnych pełni ustawodawca (regulator) europejski. Omówione zostały funkcje monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem ustanowionych praw pasażerów w UE, które zostały delegowane do kompetencji wyspecjalizowanych organów gałęziowych jakimi są w Polsce ULC i UTK.
EN
The paper presents regulation tools applied in respect to the rights of handicapped passengers in individual modes of extra-urban transport. The problems discussed pertain to social regulation where the regulator is the European Commission and European Parliament on the European level and agencies such as The Civil Aviation Authority (ULC) in air transport and The Office of Rail Transportation (UTK) in rail transport. The author present the development of regulation of passenger rights in EU legislation, with special attention being drawn to the EC White Paper of 2001. The core part of the paper consists of the presentation of the rights of handicapped passengers in rail, air and road transport, indicating the lack of regulation in some areas, especially in Poland. Now the main body to establish transport accessibility to the handicapped passengers is the European regulator. The paper presents the role of monitoring and supervision of the implementation of passenger rights established in the EU that were delegated to specialized national regulating and supervisory bodies like ULC and UTK in Poland.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
23--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
 • Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Autobusowy slalom między przepisami, www.niepelnosprawni.pl, (18.05.2013).
 • 2. Biała Księga - Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. Bruksela 12.09.2001, COM (2001) 370, Szczecin 2002.
 • 3. Kolej bardziej dostępna - rekomendacje Urzędu Transportu Kolejowego, www.niepełnosprawni.pl, (28.03.2013).
 • 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - wzmocnienie praw pasażerów Unii Europejskiej. COM/2005/0046 końcowy.
 • 5. Prawa pasażerów na kolei - dobre wykonanie, ale brak pełnej ochrony, www.wnp.pl, (11.09.2013).
 • 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z 9.10.1997 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu. Dz. U. L 285 z 17.10.1997
 • 7. Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.05.2002 r zmieniające Rozporządzenie nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków. Dz. U. L 1402 z 30.05.2002
 • 8. Rozporządzenie (we) 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004r w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Dz. U.L 138 z 30.4 2004
 • 9. Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004r ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dłuższego opóźnienia lotów. Dz. U.L 46 z 17.02. 2004
 • 10. Rozporządzenia UE Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego Rady dotyczącego osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Dz. Urz. UE L204/1.
 • 11. Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dz. Urz. UE z dn. 3.12.2007.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (WE) Nr 181/2011 z 16 lutego 2011 roku dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające Rozporządzenie WE nr 2006/2004, Dz. Urz. UE L 55/1 z dn. 28.02.2011.
 • 14. Śmieszek M.: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności z myślą o pasażerach o ograniczonej możliwości poruszania się. „Infrastruktura Transportu” 2013, nr 1.
 • 15. Ustawa z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z dnia 5 grudnia 2013, poz. 1446.
 • 16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane , Dz. U. z 2010 nr 243 poz.1623 (tekst jednolity)
 • 17. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym. Dz. U nr 5 z 2011r poz.13.
 • 18. W kierunku Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych, COM (2000) 284, 12.5.2000.
 • 19. Wilk E.: Rodzice swoich rodziców. „Polityka” Nr 35, 28.08 - 3.09.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-138b9722-08cd-420a-85b7-2afd3fb6bf8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.