PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda określania trwałości mostów drogowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Method of determination of durability of highway bridges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Trwałość mostów zależy od wielu czynników, które można pogrupować w różne kategorie. Do najważniejszych można zaliczyć wiek obiektu i historię jego eksploatacji, materiał konstrukcji, rodzaj konstrukcji, obciążenia działające na nią, czynniki środowiskowe i jakość utrzymania. Czynniki te można opisać liczbowo za pomocą współczynników określanych podczas przeglądów mostów. Obserwując zmiany ich wartości w czasie, można przewidzieć tendencję zmian i w rezultacie określić trwałość mostu oraz zracjonalizować koszty utrzymania.
EN
Durability of the bridge structure depends on many factors, which can be grouped in various categories. Among them, the most important are: age and history of its operational use, structural material, type of a structure, loads affecting the structure, environmental factors and quality of maintenance. Those factors are estimated as a result of current, basic and detailed inspections or taking data from permanently used monitoring systems. Observing the change of those estimations values in a longer period of time, it is possible to foresee tendency of changes and finally the durability of the bridge or its element and rationalize maintenance costs.
Rocznik
Strony
582--588
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
autor
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
autor
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Ahrens M.A., Mark P., Fust Ch.: Degradation history simulation - a tool for assessment of structural lifetime. Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization. Philadelphia, Pennsylvania USA. July 2010. lABMAS.
 • [2] Bednarek M.: System Gospodarki Mostowej - XX-lecie funkcjonowania. "Drogownictwo", nr 5/2015.
 • [3] Bień J.: Trwałość konstrukcji jako kryterium zarządzania infrastrukturą mostową. Trwałość konstrukcji mostowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2012.
 • [4] Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych. WKŁ Warszawa 2010.
 • [5] Borończyk-Płaska G., Radomski W.: Trwałość obiektów inżynierskich - wymagania formalne, teoria i praktyka. XVI konferencja "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów". Poznań - Rosnówko 2006.
 • [6] Brandt A.: Trwałość obiektów inżynierskich a zrównoważony rozwój. "Drogi lądowe, powietrzne i wodne", nr 10/2008.
 • [7] Czerpak A., Czudek H., Pryga A., Wysokowski A.: Metoda szacowania wpływu korozji na nośność stalowych mostów drogowych. Wydawnictwo IBDiM i GDDKiA, Żmigród 2003.
 • [8] Czudek H., Kaszyński A., Wysokowski A., Żurawicka A.: Degradacja stalowych mostów drogowych w Polsce na bazie wybranej grupy mostów. XVI seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów". Poznań - Rosnówko. Czerwiec 2006.
 • [9] Czudek H., Wysokowski A.: Trwałość mostów drogowych. WKŁ, Warszawa 2005.
 • [10] Ryżyński A.: Trwałość techniczna i użytkowa mostów drogowych oraz jej prognozowanie. "Drogownictwo", nr 7-8/2005.
 • [11] Wasiutyński Z.: O analizie efektów użytkowania i nakładów w mostownictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
 • [12] Wysokowski A.: Zmęczenie i korozja – wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostu. "Drogi lądowe, powietrzne i wodne", nr 1/2009.
 • [13] Wysokowski A.: Rezerwy trwałości zmęczeniowej mostów stalowych. Trwałość konstrukcji mostowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.
 • [14] Wysokowski A.: Bezpieczeństwo stalowych mostów drogowych. "Autostrady", nr 4/2008.
 • [15] Zobel H., Alkhafaji Th., Wróbel M.: Określanie trwałości mostów drogowych. "Mosty", nr 2/2007.
 • [16] Zobel H., Alkhafaji Th., Wróbel M.: Determination of road bridges durability. "Archives of Civil Engineering". No 1/2008.
 • [17] Zobel H., Alkhafaji Th., Wróbel M.: Simplified method of bridge durability determination. lABMAS "Bridge Maintenance, Safety, Management and Life Extension. Taylor & Francis Group - CRC Press. A Balkema Book. Shanghai, China.
 • [18] Zobel H.: Prosta metoda określania trwałości mostów drogowych. Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia urodzin profesora Andrzeja Ryżyńskiego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 2000 r., nr 63, poz. 735.
 • [20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Dz.U. z 2005 r., nr 67, poz. 582.
 • [21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach. Dz.U. z 2005 r., nr 67, poz. 583.
 • [22] PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
 • [23] PN EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów.
 • [24] PN EN 206-1 Beton.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-136dfdb6-0d5c-40ef-addf-455100c6dcde
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.