Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1363ac4e-5806-4d50-9586-a878fe968988

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Jakość powietrza w gabinetach lekarskich, a zużycie energii po termomodernizacji

Autorzy Gładyszewska-Fiedoruk, K.  Krawczyk, D. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Air Quality in Doctor?s Offices and Energy Consumption after Thermo Modernization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania prowadzono w 5 gabinetach lekarskich, wchodzących w skład dwóch ośrodków zdrowia. Pomiary wykonywano jesienią, w listopadzie, gdy rzadko wietrzono pomieszczenia. Ponieważ w rozpatrywanych obiektach przeprowadzono kompleksową termomodernizację porównano wyniki uzyskane przed i po niej. Minimalna krotność wymiany powietrza, którą określono w pomiarach wynosi 0,51 h-1 , przy strumieniu powietrza wentylacyjnego 25,66 m3/h w gabinecie, czyli praktycznie jest to strumień powietrza przewidziany normą [8] na jedną osobę. Temperatura i wilgotność w badanych gabinetach mieściły się w granicach norm [1], [2], [6], [9], natomiast stężenie dwutlenku węgla nie mieści się w granicach norm (maksymalnie 2080 ppm). Największe przekroczenia norm zaobserwowano po termomodernizacji. W artykule pokazano także zmiany w zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania w rozpatrywanych obiektach.
EN Conditions to be met by doctor’s offices are currently governed by the Regulation of the Minister of Health [4]. The study has been carried out in 5 surgeries comprising two health canters. Measurements were conducted in the autumn - in November - when the rooms were rarely aired. Two test periods were considered - after and before thermal modernization, and the results compared. The minimum air change rate of 0.51 h-1 was determined at air ventilation flow of 25.66 m3 per hour in an office. This is virtually the air flow standard [8] provided for one person. The temperature and humidity in the test cabinets met the standards [1], [2], [6], except the carbon dioxide concentration that was to high (up to 2080 ppm), especially after the modernization. The article shows the change in energy consumption for heating purpose in buildings.
Słowa kluczowe
PL gabinety lekarskie   zużycie ciepła   jakość powietrza wewnętrznego  
EN doctor's office   energy consumption   indoor air quality  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 6
Strony 251--254
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Gładyszewska-Fiedoruk, K.
autor Krawczyk, D. A.
  • Katedra Ciepłownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, d.krawczyk@pb.edu.pl
Bibliografia
[1] ASHRAE Standard (1989). Yentilation for acceptable Indoor Air Quality. Atlanta (62-1989)
[2] American Society of Heating (2006), Refrigerating and Air-Con-ditioning Engineers — Guidelines for Design and Constructions of Health Care Facilities
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod wzglądem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2005 r. nr 116,poz. 985
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
[5] Directive 2002/91/EC of European Parliament and the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance ofthe Buildings
[6] WHO (2000), Air Quality Guidelines for Europe, Second Edition, WHO Regional Office for Europe Copenhagen, European Series, No. 91
[7] PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
[8] PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3) - luty 2000
[9] PN-EN 13779: (2008) Ventilation of residential buildings. Requirementsfor the properties of yentilation and air conditioning [10] Seppanen O. A., Fisk W. J., Mendell M. J.: Association of ventilation Rates and CO2 Concentrations with Health and Other Responses in Commercial and Institutional Buildings, Indoor Air, 9, (1999)226-252
[11] Heiselberg P, Perino M.: Short-term airing by natural yentilation - implication on IAQ and thermal comfort, Indoor Air, 20, (2010) 126-140
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2008, nr 201 poz.1240)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1363ac4e-5806-4d50-9586-a878fe968988
Identyfikatory