Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-135f427a-317f-4e11-9a7d-e4cbbb91ade4

Czasopismo

Mosty

Tytuł artykułu

Kolektory odwodnień obiektów inżynierskich

Autorzy Wiechowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule autor prezentuje podstawowe informacje dotyczące kolektorów stosowanych przy odwodnieniach obiektów mostowych, uwzględniając m.in. ich kolorystykę, średnice oraz materiały, z których są wykonywane. Prócz wymienionych właściwości istotny jest ostateczny odbiór prac, na który składa się m.in. przeprowadzenie próby szczelności i drożności kolektora.
EN The article provides the basic information for collectors used in drainage systems of bridges, including their colors, sizes, and materials from which they are made. Apart from these properties, equally important is the fi nal commissioning, which includes, among others, a leakage test and permeability of the collector.
Słowa kluczowe
PL kolektor odwodnień   obiekt inżynierski   mosty  
EN drainage collector   engineering structure   bridges  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Mosty
Rocznik 2012
Tom nr 3
Strony 38--40
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Wiechowski, A.
  • Rowibud Sp. z o.o., Gliwice
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168, poz. 1763).
3. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
4. Poradnik stosowania rur kanalizacyjnych Geberit HDPE do odwodnienia drogowych obiektów inżynierskich. Wydanie internetowe dostępne na: www.geberit.com.pl.
5. PN-EN ISO 1461:2009 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania.
6. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r., nr 89, poz. 414).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-135f427a-317f-4e11-9a7d-e4cbbb91ade4
Identyfikatory