Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13466d10-5002-4f7c-a43c-3bfb3f89c035

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Optymalizacja procesu produkcyjnego metodą mapowania strumienia wartości

Autorzy Jóźwiak, Z.  Golec, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Information systems supporting port container terminal operations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Optymalizacja procesów produkcyjnych ma na celu uzyskanie wyrobów wysokiej jakości, przy jak najniższych kosztach, w odpowiednim czasie. Duża konkurencyjność na rynku oraz rosnące wymagania klientów wymusza na producentach szukania nowoczesnych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań staje się obecnie mapowanie strumienia wartości, będące narzędziem optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów optymalizacji procesu produkcyjnego przy użyciu mapowania. W pracy scharakteryzowano najważniejsze procesy przy produkcji elementów skanera 3shape Trios. Przedstawiono wspomagający ten proces system operacyjny. Zaprezentowano wyniki badań konkretnego procesu w postaci analizy wydajności, czasu obsługi oraz zdarzeń wpływających na wydłużenie w/w procesu. Wyniki badań oraz przedstawiona analiza pozwoliły na wyciągnięcie wniosków o charakterze ogólnym i szczegółowym.
EN Optimization of manufacturing processes is to achieve high quality products at the lowest cost, at the right time. Highly competitive market and increasing customer demands force producers to seek new solutions. One such solution is now becoming a value stream mapping, which is a tool to optimize production processes. The purpose of this paper is to present selected aspects of the optimization of the production process using the mapping. The study characterized the most important processes for the production of components Trios 3Shape scanner. Presented to assist this process the operating system. They presented the results of a particular process in the form of performance analysis, service time and events affecting extension in the process. The results of the studies and the analysis made it possible to draw conclusions about general and specific nature.
Słowa kluczowe
PL mapowanie   strumień wartości   optymalizacja   proces produkcyjny  
EN mapping   value stream   optimization   manufacturing process  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 98--109
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Jóźwiak, Z.
  • Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu. Instytut Inżynierii Transportu, ul. Henryka Pobożnego 11, 70-506 Szczecin, z.jozwiak@am.szczecin.pl
autor Golec, P.
  • Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu. Instytut Inżynierii Transportu, ul. Henryka Pobożnego 11, 70-506 Szczecin, Piotr.Golec@3shape.com
Bibliografia
1 W. Błaszczyk. Metody organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN, 2005.
2 M. Hopej, Z. Kral. Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011.
3 K.J. Liker: Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o., 2005.
4 Mapowanie procesów Value Stream Mapping - Mapowanie strumienia wartości. Po-brano z: http://staworzynski.com/?pl_mapowanie-procesow. [Dostęp: 20.07.2015].
5 W. Piotrowski, A. Koźmiński: Zarządzanie, teoria i praktyka. Warszawa: PWN, 2010.
6 PN-EN ISO 9000:2006 pkt. 3.4.1
7 M. Rother, J. Shook. Naucz się widzieć. Wrocław: Centrum Transferu Technologii, 2003.
8 W. Szumowski. Metody i Techniki zarządzania. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
9 P.J. Womack, T.D. Jones. Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. London: Simon & Shuster UK Ltd, 2003.
10 K. Zimniewicz. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-13466d10-5002-4f7c-a43c-3bfb3f89c035
Identyfikatory