Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13445085-aec3-4405-8253-cd1b7fce08c8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Optymalizacja czasu pomiaru hałasu komunikacyjnego drogowego z uwzględnieniem obowiązującej metodyki pomiarowej

Autorzy Wolniewicz, K.  Zagubień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimization of measurement time of traffic noise with the consideration of existing measurement methodology
Konferencja Forum motoryzacji (18 ; 12.06.2015 ; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję zmian procedury pomiaru poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych przy wykorzystaniu metody próbkowania. Podjęto próbę skrócenia czasu pomiaru pojedynczej próbki hałasu komunikacyjnego, zachowując rozstęp wyników mieszczący się w przedziale 0 ≤ R ≤ 2 między wynikiem maksymalnym a minimalnym. Zaprezentowane zostały przykładowe wyniki własnych pomiarów. Analiza wyników badań własnych oraz innych autorów wskazuje, że możliwe jest pod pewnymi warunkami osiągnięcie postawionego celu.
EN The article presents the suggestion of change of the measurement procedure of noise levels in environment in connection with public roads exploitation , by the use of sampling method. The attempt of shortening the time of measurement of one traffic noise sample, keeping the difference within the range 0 ≤ R ≤ 2 between the minimum and maximum result. Sample results of own measurements have been presented. The analysis of own research results and other authors ones, shows that the objective is possible to attain under certain conditions.
Słowa kluczowe
PL hałas komunikacyjny drogowy   pomiar hałasu   metoda próbkowania  
EN road traffic   noise measurement   sampling method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 6
Strony 255--258
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr.
Twórcy
autor Wolniewicz, K.
  • WILŚiG, Politechnika Koszalińska
autor Zagubień, A.
  • WILŚiG, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 20011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz.U.140, poz. 824, 2011.
[2] Schultz T.J. Some sources of error in community noise measurement, Journal of Sound and Vibration 1972, 6, s. 18 –27.
[3] Wesler J.E. Community noise survey of Medford, Massachusetts, Journal of the Acustical Society of America 1973, 54, s. 985 –995.
[4] Safeer H.B., Wesler J.E., Rickley E.J. Errors due to sampling in community noise level distribution, Journal of Sound and Vibration 1972, 24 (3), s. 365-376.
[5] Skarlatos D., Drakatos P. On selecting the minimum observation time for determining the Leq of a random noise with a given level of confidence, Journal of Sound and Vibration 1992, 152 (1), s. 141 – 148.
[6] Gaja E., Gimenez A., Sancho S., Reig A. Sampling techniques for the estimation of the annual equivalent noise level under urban traffic conditions, Applied Acoustics 2003, 64, s. 45 – 53.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-13445085-aec3-4405-8253-cd1b7fce08c8
Identyfikatory