Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-13420e8a-9af6-4ee0-b5d7-a9c26c6be729

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Wpływ deflacji energii paliwa na wzrost energochłonności procesu cieplnego

Autorzy Pachole, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of the fuel energy deflation on the energy-consumption increase of the thermal process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowanie stanowi uzupełnienie artykułu opublikowanego w Przeglądzie Odlewnictwa 7–8/2015 „Wzrost zużycia gazu w procesie odlewniczym spowodowany obniżeniem wartości opałowej”. Oprócz skutków zmniejszenia kaloryczności, opisano następstwa niekontrolowanego wzrostu wartości opałowej gazu. Zwiększona kaloryczność paliwa to zwiększone zapotrzebowanie na tlen, które wymusza powiększenie strumienia powietrza atmosferycznego będącego nośnikiem tlenu. Zaniechanie tej czynności powoduje emisję trującego tlenku węgla CO i wygenerowanie, niewielkiej w porównaniu do wylotowej, starty niezupełnego spalania. Niekorygowany skład substratów spalania z powodu spadku lub zwyżki kaloryczności paliwa jest zawsze przyczyną zmniejszenia efektywności energetycznej procesu cieplnego.
EN This paper constitutes the supplement of the work published in the Foundry Journal 7–8/2015 „Increased gas consumption in the foundry process caused by the calorific value decrease”. Apart from effects of the decreased calorific value, the consequences of not controlled increases of the gas calorific value were also described. An increased calorific value means an increased oxygen demand, which forces increasing the atmospheric air stream being the oxygen carrier. Abandoning this operation causes an emission of poisonous carbon oxide (CO) and generation of a small - as compared with the outlet - loss of incomplete burning. Not corrected composition of burning substrates - due to decreases or increases of the fuel calorific value - always causes decreasing the energy efficiency of the thermal process.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   proces cieplny   spalanie gazu  
EN founding   fuel energy deflation   thermal process  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2016
Tom Vol. 66, nr 11-12
Strony 570--573
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pachole, Z.
  • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Bibliografia
1. MOLENDA J.: Gaz ziemny, Paliwo i surowiec
2. PACHOLE Z.: „Wzrost zużycia gazu w procesie odlewniczym spowodowany obniżeniem wartości opałowej”, Przegląd Odlewnictwa, t. 65, 2015, nr 7–8
3. SZARGUT J.: Termodynamika techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1997
4. PACHOLE Z.: Wywiad udzielony mgr inż. T. Franaszkowi prezesowi ZG STOP, Przegląd Odlewnictwa, t. 63, 2014, nr 7–8
5. KOWALEWICZ A.: Podstawy procesów spalania, WNT, 2000
6. PETELA R.: Paliwa i Ich spalanie, Politechnika Śląska, 1982
7. SENKARA T.: Obliczenia cieplne pieców grzewczych, Śląsk, 1992
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-13420e8a-9af6-4ee0-b5d7-a9c26c6be729
Identyfikatory