Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-12f3b3c4-6ad6-4edc-b389-32048cefc645

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Polski Wschodniej

Autorzy Zalewska-Bochenko, A. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN The development of information society within the area of Eastern Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, który trwa od drugiej połowy XX wieku, towarzyszy powstawanie nowego typu społeczeństwa, który został przez socjologów nazwany „społeczeństwem informacyjnym”. Dostęp do informacji stał się dobrem bardzo istotnym, jeżeli nie najistotniejszym dla rozwoju fi rm i zwykłych mieszkańców naszej planety. Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu, telefonii komórkowych czy telewizji interaktywnych sprawił, że informacje są upowszechnione na niespotykaną dotąd skalę. Dziś nie ma już granic w dostępie do informacji. Każdy może usiąść do komputera i w Internecie wyszukać informacje na dowolny temat. Może spotykać się z przyjaciółmi, robić zakupy, zamawiać usługi czy dokonać operacji bankowych nie wychodząc z domu, za pomocą komputera podłączonego do sieci. W artykule opisano rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie pięciu województw z tak zwanej Ściany Wschodniej, których cechą charakterystyczną jest to, że są znacznie gorzej rozwinięte w prawie wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego w stosunku do reszty kraju. W skład Polski Wschodniej wchodzą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie.
EN The concept of „information society” was introduced for the first time in 1963 by the Japanese ethnologist Tadao Utmesao and then popularized by another Japanese Kenichi Koyama. It denotes the society communicating via the Internet – this is the main feature of this society. At present an access to information is the most important value and more and more common. Thanks to the website it is possible to work, get in touch with friends, find information or to do shopping without leaving home. Information society is innovative one as well. Therefore, the development of scientific research and transfer of modern technologies to enterprises are significantly emphasized. European Union noticed this giving considerable amounts for the development of innovative technologies and building information society. In Poland we may observe disproportion in the development of information society in various parts of the country. Some of them achieved a substantial level of development of the information society. Others, among which 5 voivodeships of Eastern Poland, are delayed within this field. Significant funds are directed there in order to support processes of developing information society. A special Operational Programme – OP Development of Eastern Poland 2007–2013 and regional operational programmes which give institutional and financial tool to build information society within this area.
Słowa kluczowe
PL społeczeństwa informacyjne   rozwój społeczeństwa   Ściana Wschodnia Polski   programy operacyjne  
EN information society   development of society   Polish Eastern Wall   operational programmes  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 479--491
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Zalewska-Bochenko, A.
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
1. Agnosiewicz M., Społeczeństwo informacyjne, http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,254.
2. Czyżewski J., Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, marzec 2010.
3. Luterek M., Mierzalność społeczeństwa informacyjnego za pomocą wskaźników prostych, http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/10.pdf.
4. Nowak S.J., Społeczeństwo informacyjne – geneza i defi nicje, http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf.
5. Peszko P., Społeczeństwo informacyjne – marzenia i obawy, http://www.ithink.pl/artykuly/biznes/nauka/spoleczenstwo-informacyjne-marzenia-i-obawy/.
6. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
7. Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2003.
8. Strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, grudzień 2008.
9. Tobowicz I., Społeczeństwo informacyjne, http://globaleconomy.pl/content/view/145/17/.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-12f3b3c4-6ad6-4edc-b389-32048cefc645
Identyfikatory