Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-12ed5d15-bc42-4dc5-977b-d654b98f031d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Elektromobilność a komunikacja publiczna

Autorzy Molecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electromobility & public transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od około roku w Polsce czyni się wiele kroków w celu realnego zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych w ruchu. Niezaprzeczalnie jest to pozytywny kierunek zmian. Rządowy plan wspierania elektromobilności nakierowany jest na rozwój nowych technologii. W kategoriach ruchowych, w krótkiej perspektywie czasu, może przyczynić się do poprawy jakości życia - szczególnie w miastach. W dłuższej powinien doprowadzić do obniżki cen takich pojazdów, a w konsekwencji do utrzymania tendencji eliminacji z ruchu pojazdów o silnikach spalinowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które wydają się bardzo dyskusyjne: może nastąpić powrót do promocji transportu Indywidualnego lub - co gorsze - może nastąpić deprecjacja systemu komunikacji zbiorowej.
EN There have been made many steps In Poland for about a year to noticeably increase the number of electric vehicles in traffic. Undoubtedly, this is a positive direction of change. The government's electromobility support plan is focused on the development of new technologies. For the traffic, in the short term, it can improve the quality of life especiaiły in cities. In the long period, it should lead to Iower prices for electric vehicles, and conseguently to maintain the trend of elimination of vehicles with internal combustion engines. At the same time, attention should be paid to several aspects that seem to be very debatable - the return to the promotion of individual transport, and what is even worse - the possible depreciation of the public transport system.
Słowa kluczowe
PL komunikacja publiczna   pojazd elektryczny   elektromobilność   organizacja ruchu drogowego   organizacja ruchu w mieście  
EN public transport   electric vehicle   electromobility   road traffic organization   organization of traffic in the city  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 16--19
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., schem.
Twórcy
autor Molecki, A.
Bibliografia
1. Dyr T., Abramowicz A., Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 7-8.
2. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 11.
3. Kozłowska M., Abramowicz A., Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2017, nr 7-8.
4. Molecki A., Dynamiczne pasy autobusowe, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 11.
5. Molecki A., Nowoczesne formy detekcji tramwajów wdrażane podczas realizacji Systemu ITS we Wrocławiu, „Inżynieria Ruchu Drogowego" 2013, nr 2.
6. Molecki A., Oznakowanie dróg autobusowych - trudności i zagrożenia, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 7-8.
7. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Ministerstwo Energii, Warszawa 2016.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181 wraz z załącz, i późn. zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-12ed5d15-bc42-4dc5-977b-d654b98f031d
Identyfikatory