Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-128acc62-f417-49bb-9992-859681d45265

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wpływu szumów konwertera LNB na odbiór sygnałów satelitarnych

Autorzy Wilk-Jakubowski, J. Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of the impact of noise figure of LNBs on the satellite signals reception
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach obserwuje się dynamiczną tendencję do szybkiego spadku współczynnika szumów NF (ang. Noise Figure) produkowanych konwerterów LNB. Standardowe konwertery zintegrowane oraz konwertery z falowodem stosowane w polaryzatorach i feedhornach posiadają współczynniki szumów o wartości nieprzekraczającej 1,2-1,3 dB. Na rynku dostępne są również konwertery o znacznie niższym współczynniku szumów 0,5-0,6 dB. Warto podkreślić, że niekorzystne warunki pogodowe przekładają się na jakość odbioru sygnałów satelitarnych, zatem w celu minimalizacji ryzyka przerw w transmisji sygnałów istnieje potrzeba skutecznej redukcji szumów konwertera LNB. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu szumów konwertera LNB w zakresie od 0,3 dB do 1 dB na jakość odbioru sygnału satelitarnego w oparciu o modelowane dane ze stanowiska laboratoryjnego. Otrzymane w ten sposób wyniki można z powodzeniem wykorzystać do szczegółowej analizy budżetu łączy satelitarnych, dzięki czemu przy założonym współczynniku szumów konwertera LNB możliwe staje się określenie wpływu innych parametrów (np. ustawienia anteny, strat całkowitych w łączu, apertury anteny, sprawności anteny) na parametry jakościowe odbiorczych sygnałów satelitarnych.
EN One of the parameters to characterize the properties of the antenna is noise figure. The noise figure of LNBs is a measurement of how sensitive the LNB is or how much noise the LNB will add to the signal you may be intending to receive. In recent years we can observe a dynamic tendency to fast decrease of the noise figure of LNBs. Standard converters and waveguide converters used in polarizers and feedhorns have noise ratios of no more than 1.2-1.3 dB. Nowadays the converters with much lower noise figure about 0.5-0.6 dB, are also available on the market. The purpose of this article is to analyze the impact of noise figure of LNBs on the reception of satellite signals on the basis of modelled data from the laboratory station.
Słowa kluczowe
PL konwenter LNB   redukcja szumów   łącze satelitarne  
EN LNB   noise reduction   Satellite connection  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 1124--1127, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Wilk-Jakubowski, J. Ł.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Katedra Systemów Informatycznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, j.wilk@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. Wilk-Jakubowski J., Badanie niezawodności satelitarnych systemów teleinformatycznych w warunkach propagacji w atmosferze ziemskiej, „TTS. Technika transportu szynowego” 2016, nr 12.
2. Poradnik: Jak ustawić antenę satelitarną, wersja elektroniczna: http://portal.dvhk.to/faq/montaz_sat.htm (dostęp z 01.03.2017 r.).
3. Wilk J. Ł., The influence of the antenna aperture on the quality of a satellite signal, [w]: XII International PhD Workshop OWD 2010, (red.) G. Kłapyta, PTETiS, Vol. 28, Wisła-Kopydło 2010.
4. Bogucki J., Anteny łączności satelitarnej, „Bezpieczeństwo pracy” 2001, nr 6.
5. Astra 1KR – footprints: https://www.ses.com/network/satel lites/335 (dostęp z 01.03.2017 r.).
6. Wilk J. Ł., Wybrane zagadnienia dotyczące szumów w komunikacji satelitarnej, [w]: Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. II, Kielce 2010.
7. Wilk J. Ł., Naturalne źródła szumów w transmisji satelitarnej, [w]: Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. II, Kielce 2010.
8. Wilk-Jakubowski J., Ocena wpływu źródeł szumów naturalnych na propagację fal radiowych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.
9. ITU-R Rec. P. 372-10, Radio noise, Genewa 2009. 10. Szóstka J., Fale i anteny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
11. Knoch L. [red.], Systemy radiokomunikacji satelitarnej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
12. Bem J., Anteny i rozchodzenie się fal radiowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.
13. Ippolito L. J., Satellite communications. Systems engineering. Atmospheric effects, satellite link design and system performance, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
14. Roddy D., Satellite communications, McGraw-Hill, New York 2001.
15. Marciniak M., Wilk J., Systemy geostacjonarne we współczesnej telekomunikacji, [w:] Zastosowania technologii informatycznych. Teoria i praktyka. Applications of information Technologies. Theory and practice, (red. A. Jastriebow, K. Worwa), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2015.
16. Marciniak M., Wilk J., Czynniki tłumienia fal radiowych w atmosferze ziemskiej, „Logistyka” 2015, nr 4.
17. Wilk-Jakubowski J., Wpływ warunków klimatycznoatmosferycznych na mechanizm propagacji fal radiowych w atmosferze ziemskiej, „TTS. Technika transportu szynowego” 2016, nr 12.
18. Wilk-Jakubowski J., Wpływ aktywności słonecznej na propagację fal radiowych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.
19. Ho Ch., Kantak A., Slobin S., Morabito D., Atmospheric attenuation and noise temperature effects, “The Interplanetary Network Progress Report” 2007, no 42-168.
20. Graves M. B., Estimating sun noise at various frequencies, based on the 10,5 cm flux reported by WWV, “Proceedings of Microwave Update” 1994 (wersja elektroniczna).
21. Ho Ch., Slobin S., Kantak A., Asmar S., Solar brightness temperature and corresponding antenna noise temperature at microwave frequencies, “The Interplanetary Network Progress Report” 2008, no 42-175.
22. Johannsen K. G., Koury A., The moon as a source for G/T measurements, “IEEE transactions on aerospace and electronic systems” 1974, vol. AE-S10, no 5.
23. Baars J. W. M., The measurement of large antennas with cosmic radio sources, “IEEE transactions on antennas and propagation” 1973, vol. AP-21, no. 4.
24. Papalkar P., Bit Error Rate performance analysis of satellite system due to sun transit, rain noise and cloud noise, “International Journal of Emerging Trends in Electronics and Computer science (IJETECS)” 2012, vol. 1, no 2.
25. Marciniak M., Natrov D. M, Sauleau R., Nosich A. I., Effect of Periodicity in the Resonant Scattering of Light by Finite Sparse Configurations of Many Silver Nanowires, “Plasmonics” 2014, no 2.
26. Wilk J. Ł., The impact of radiowave polarization, frequency and rain intensity on the satellite signal reception in the area of Kielce city, “TRANSCOM 2013. 10-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Proceedings, Section 3 – Information And Communication Technologies”, EDIS-Žilina University publisher, Žilina 2013.
27. Marek M., Wykorzystanie ekonometrycznego modelu klasycznej funkcji regresji liniowej do przeprowadzenia analiz ilościowych w naukach ekonomicznych, [w]: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2013.
28. Ciosmak J., Algorytm wyznaczania nieseparowalnych dwuwymiarowych zespołów filtrów dla potrzeb systemów transmultipleksacji, „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, t. 87, zesz. 11.
29. Wilk-Jakubowski G., Wpływ technologii informatycznokomunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, [w]: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-128acc62-f417-49bb-9992-859681d45265
Identyfikatory