Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1248d04f-1961-4fbf-bf61-61d2a7d12dfb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Polski i Unii Europejskiej

Autorzy Przystupa, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Traffic restrictions for heavy goods vehicles in Poland and European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problem ograniczenia ruchu pojazdów. Poruszony problem naświetlono z punktu widzenia handlu, przewoźnika oraz mieszkańca miasta, w którym wprowadzono ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. Przedstawiono metodę oceny wpływu takiej decyzji na rozwój tych grup i jej wyniki. Na tym tle pokazano wybrane lokalne przykłady rozwiązań ograniczających ruch stosowane w Unii Europejskiej. Następnie pokazano przykład ograniczeń czasowych w ruchu odnoszących się do terenu wybranych państw. W kolejnym kroku, zaprezentowano ograniczenia lokalne w postaci obecnie obowiązujących regulacji dla transportu tranzytowego i docelowego wynikające z prawnych ograniczeń na terenie Polskich miast: Warszawy, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Legnicy, Ełku, Łomży, Poznania, Torunia, Gliwic, Nowej Soli, Płocka, Suwałk i Sopotu. Jako ostatni element systemu ograniczenia ruchu zaprezentowano ogólnopolskie ograniczenia czasowe. Na zakończenie przedstawiono opisowe wnioski wynikające z analizy problemu.
EN The article presents the problem of road traffic limitations for heavy goods vehicles. The problem was highlighted from the point of view of the trade, the carrier and the urban population, where traffic restrictions were introduced. A method for assessing the impact of such decisions on the development of these groups and its results is presented. Selected local examples of traffic restrictions in the European Union are discussed. Then an example of time constraints in traffic in relation to the area of selected countries is shown. In the next step, local restrictions were introduced in a form of current regulations for transit and destination transport, resulting from legal restrictions in the Polish cities of Warsaw, Lódź, Lublin, Legnica, Ełk, Lomża, Poznań, Toruń, Gliwice, Nowa Sól, Płock, Suwałki and Sopot. The national limitations of time are also presented. Finally, descriptive conclusions from the problem analysis are presented.
Słowa kluczowe
PL tranzyt przez Polskę   pojazdy ciężarowe   natężenie ruchu pojazdów   ograniczenia prawne  
EN transit   heavy goods vehicle   traffic congestion   law restrictions  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1560--1565, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., mapy, tab.
Twórcy
autor Przystupa, K.
Bibliografia
1. Chroma J., Piotrowski R., Sposoby wyprowadzania tranzytu z miast na przykładzie Lublina. Wyzwania współczesnej logistyki. Łódź 2016; 86-97, ISBN 978-83-63601-02-7.
2. Mężyk A., Zamkowska S., Problemy obsługi logistycznej miast w zakresie dostaw ładunków. Autobusy. 2016; 6: 1444-1448.
3. Plan utworzenia europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Biała księga KOM (2011) 144 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
4. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). MTBiGM, Warszawa 2013.
5. BIP Urzędu Miasta Wrocław. Nowe zasady wjazdu do Wrocławia dla pojazdów ciężarowych powyżej 18 ton.
6. Zarządzenie 4013/2006 z 31-10-2006 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton z póź. zm.
7. Zarządzenie Nr 4560/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu na ulicach miasta Łodzi dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.
8. Zarządzenie nr 85/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin z późniejszymi zmianami.
9. Zarządzenie nr 697/PM/2016 Prezydenta miasta Legnicy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu na terenie miasta Legnica dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.
10. Zarządzenie nr 281 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu a dnia 30.12.2011.
11. Zarządzenia nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015.
12. Zarządzenie nr 52/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 lutego 2017 w sprawie ograniczeń na terenie miasta Suwałk w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 i 18 ton z wyłączeniem autobusów.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1248d04f-1961-4fbf-bf61-61d2a7d12dfb
Identyfikatory