Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-124461e3-713a-482e-a6dd-e46eaafea195

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza dynamiczna nawierzchni drogowej podatnej pod obciążeniem impulsowym

Autorzy Tutka, T.  Nagórski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic analysis of flexible pavement under impact load
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawione jest porównanie wartości przemieszczeń i kluczowych odkształceń nawierzchni asfaltowej z punktu widzenia wyników analizy dynamicznej i statycznej przy obciążeniach impulsowych. Obciążenie impulsowe na nawierzchnię drogową występuje w nieniszczących badaniach, pozwalających określić własności materiałowe mieszanek asfaltowych np. Falling Weight Deflectometer (FWD). W celu określenia stanu przemieszczeń i odkształceń wykorzystano osiowosymetryczny model nawierzchni drogowej zaimplementowany w programie Abaqus.
EN The paper presents the comparison of the results of displacements and key strains of asphalt pavement for dynamic and static analysis under impulse load. Impulse load on road surface occurs in non-destructive tests to determine the material properties of asphalt mixtures, eg Falling Weight Deflectometer (FWD). The axisymmetric pavement model was used to determine the state of displacement and deformation with Abaqus.
Słowa kluczowe
PL obciążenie impulsowe   nawierzchnia drogowa   analiza dynamiczna   Abaqus  
EN impact load   road surface   dynamic analysis   Abaqus  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1367--1370, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Tutka, T.
autor Nagórski, R.
Bibliografia
1. Judycki J. (ed.), Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
2. Tutka P., Nagórski R., Wybrane zagadnienia dynamiki nawierzchni drogowej podatnej. Zastosowanie MES przy wykorzystaniu programu ABAQUS, w: TTS Technika Transportu Szynowego, EMI-PRESS, vol. 19, nr 12, 2015, 1588-1594 CD.
3. Zbiciak A., Brzeziński K., Michalczyk R., Analiza wpływu obciążeń dynamicznych na zachowanie się lepko-sprężystego modelu nawierzchni drogowej. Logistyka 3 (2014): 7037-7045.
4. Firlej S.: Mechanika nawierzchni drogowej. Petit s.c., Lublin 2007.
5. Złotowska M., Dobór rozmiarów obszaru wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej do modelowania MES w analizie statycznej nawierzchni drogowej podatnej, w: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", nr 12, 2016, ss. 1532-1535.
6. Judycki J., Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Politechnika Gdańska, GDDKiA, Gdańsk 2012.
7. Nagórski, R., Błażejewski, K., Nagórska M., Studium właściwości mechanicznych konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej z uwzględnieniem trwałości: zagadnienia wybrane. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2014.
8. ABAQUS Analysis User’s Manual, Ver. 6.8, 2008.
9. Tutka P., Nagórski R., Walidacja modeli numerycznych nawierzchni drogowej podatnej z użyciem elementów nieskończonych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2016, 17.12: 1400-404.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-124461e3-713a-482e-a6dd-e46eaafea195
Identyfikatory