Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11fbaf20-87ec-4712-864b-3dbf618cf0c7

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Wprowadzenie w tematykę emisji cząstek stałych PM2,5 powodowanej transportem samochodowym

Autorzy Chłopek, Z.  Skibiński, F. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN Introduction to the subject of the particulate matter emission PM2,5, from the road transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy usystematyzowano problemy emisji cząstek stałych z transportu samochodowego. Przedstawiono stan prawny ochrony środowiska przed cząstkami stałymi: frakcjami PM10 i PM2,5. Przeanalizowano przykładowe wyniki badań imisji cząstek stałych PM10 i PM2,5 w województwie zachodniopomorskim. Stwierdzono znaczną korelację zbiorów imisji cząstek stałych PM2,5 i PM10. Oceniono dużą jednorodność udziału imisji cząstek stałych PM2,5 w imisji cząstek stałych PM10.
EN The paper systematizes the road transport particulate matter emission aspects. Also, the environmental protection legal status with regard to PM10 & PM2,5 emission has been presented. The imission test sample analysis has been carried out, on a basis of zachodniopomorskie voivodship measurement system results dated: March 2010. Significant correlation has been found between PM2,5 and PM10 imission sets. Substantial homogeneity of the PM2,5 imission participation in the PM10 imission has been evaluated.
Słowa kluczowe
PL emisja   imisja   cząstki stałe   transport  
EN emission   imission   particulate matter   transport  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2010
Tom z. 3
Strony 73--87
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz., wykr.
Twórcy
autor Chłopek, Z.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Skibiński, F.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Canagaratna M.: Chase studies of particulate emissions from in-use New York City vehicles. Aerosol Science and Technology 2004. 38(6). 555–573.
[2] Chłopek Z., Jakubowski A.: A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability Nr 4 (4)/2009. 45-52.
[3] Chłopek Z., Jakubowski A.: Ograniczanie emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Archiwum Motoryzacji 1/2010. 3-15.
[4] Chłopek Z., Jakubowski A.: The examination of the reduction of particulate matter emission from motor vehicle braking systems. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. (Praca w druku po pozytywnych recenzjach).
[5] Chłopek Z., Piaseczny L.: Remarks about the modelling in science researches. Eksploatacja i Niezawodność Nr 4/2001. 47-57.
[6] Chłopek Z., Żegota M.: Badania emisji cząstek stałych PM10. Rozdział monografii „Edukacja ekologiczna. Podstawy działań naprawczych w środowisku”. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Nałęczów 2004. 114-120.
[7] Chłopek Z., Żegota M.: Emisja cząstek stałych PM10 z pojazdów samochodowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej 4/2004. 102-116.
[8] Chłopek Z., Żegota M.: Modelowanie emisji cząstek stałych PM10 ze źródeł motoryzacyjnych. Transport Samochodowy 1/2004. 67-88.
[9] Chłopek Z., Żegota M.: Problemy modelowania emisji cząstek stałych PM10 w ruchu drogowym. Archiwum Motoryzacji 1/2004: 25-42.
[10] Chłopek Z., Żegota M.: The emission of particulate matter PM10 from vehicles. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability Nr 1 (21)/2004. 3-13.
[11] Christoforou C. S.: Trends in fine particle concentration and chemical composition in Southern California. Journal of the Air & Waste Management Association 2000. 50(1). 43-53.
[12] Coburg T. C.: Statistical analysis of on-road particulate matter emissions from diesel vehicles. Inhalation Toxicology International Forum for Respiratory Research. Volume 12 Supplement 2/2000. 23-33.
[13] Eastwood P.: Particulate emissions from motor vehicles. John Wiley. Chichester 2008.
[14] Environment Australia: Emission estimation technique manual for aggregated emission from motor vehicles. Version 1.0. Canberra 2000.
[15] EPA: Addendum to Emission Factor Documentation for AP-42, Section 11.2.5 and 11.2.6 (now 13.2.1). Paved Roads. Final Report. September 1997.
[16] EPA: Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, 5. Edition, Vol. I, Chapter 13, Section 13.2.1. Miscellaneous sources. October 1997.
[17] EPA: Compilation of Air Pollution Emission Factors - AP 42, Emission Factor Documentation, Section 13.2.1, Paved Roads. Appendix C.1: Procedures for Sampling Surface Dust Loading and Appendix C.2: Procedures for Laboratory Analysis of Surface Loading Samples. 1993.
[18] Forsberg B. et al: Comparative health impact assessment of local and regional particulate air pollutants in Scandinavia. Journal of the Human Environment 34(1). 2005. 11-19.
[19] Harrison R. M. , Jones A. M. , Lawrence R. G.: Major component composition of PM10 and PM2.5 from roadside and urban background sites. Atmos. Environ 38. 2004. 4531-4538.
[20] Hoek G. et al.: Association between mortality and indicators of traffic-related air pollution in the Netherlands: a cohort study. Lancet 2002. 360.1203-1209.
[21] Houthujis D. et al.: PM10 and PM2.5 concentrations in central and eastern Europe: results from the CESAR study. Atmospheric Environment, 35, 2001. 2757÷2771.
[22] Kendall M.G.: A New measure of rank correlation. 1938. Biometrika, 30. 81 - 89.
[23] Kendall M.G.: Rank correlation methods. Charles Griffin & Company Limited. Londyn 1948.
[24] Kinney P.L. et al.: Airborne concentration of PM2.5 and diesel exhaust particles on Harlem sidewalks. A community - based pilot study. Environmental Health Perspectives, 108, 2000. 213÷218.
[25] Kittelson D. B.: Engines and nanoparticles: a review. J. Aerosol Sci. Vol. 29, No. 5/6. Elsevier Science Ltd. 1998. 575-588.
[26] Kruskal H., Wallis W.A.: Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association 47 (260). 1952. 583 - 621.
[27] Lohmeyer A., Düring I.: Validierung von PM10-Immissionsberechnungen im Nahbereich von Straßen und Quantifizierung der Staubbildung von Straßen, Lützner Straße in Leipzig. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden über Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft. Radebeul, Februar 2001.
[28] MacNee W., Donaldson K.: Exacerbations of COPD - environmental mechanism. Chest 2000. 117. 390-397.
[29] Mayer A. et al.: Nanoparticle-emissions of EURO 4 and EURO 5 HDV compared to EURO 3 with and without DPF. SAE Emissions Measurement and Testing. 2007. 335-43.
[30] Merkisz J.: Emisja cząstek stałych przez silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1997.
[31] Pearson K.: On the theory of contingency and its relation to association and normal correlation. Drapers’ Company Research Memoirs. Biometric Ser. I. 1904.
[32] Pyta H., Przydacz P.: Analiza rozkładu stężenia pyłu PM2,5 i PM10 w warunkach aglomeracji miejsko przemysłowej. Środowisko i Rozwój, 9, (1/2004). 153÷165.
[33] Schwartz J., Laden F., Zanobetti A.: The concentration-response relation between PM2.5 and daily deaths. Environmental Health Perspectives 2002. Vol 110, No. 10. 1025-1029.
[34] Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenie zdrowia. PWN. Warszawa 2001.
[35] Spearman Ch.: The proof and measurement of association between two things. Americal Journal of Psychology. 15 (1904). 72-101.
[36] Venn A.J. et al.: Living near a main road and the risk of wheezing illness in children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2001. 164. 177-2180.
[37] Wilkinson P. et al.: Case-control study of hospital admission with asthma in children aged 5-14 years: relation with road traffic in north west London. Thorax 1999; 54. 1070-1074.
[38] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie: Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu marcu 2010 r. http://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16135.asp.
[39] Wstępna ocena zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 w województwie mazowieckim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa 2009.
[40] Yuh-Shen Wu et al.: The measurements of ambient particulates (TSP, PM2,5, PM2.5-10), chemical component concentration variation, and mutagenicity study during 1998-2001 in central Taiwan. Journal of Environmental Science and Health, Part C Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews. Volume 20 Issue 1 2002. 45-59.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-11fbaf20-87ec-4712-864b-3dbf618cf0c7
Identyfikatory