Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11d47a37-bb14-4364-bba8-669def09e331

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Analiza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych

Autorzy Krakowska, P.  Jarzyna, J.  Puskarczyk, E.  Wawrzyniak-Guz, K. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Heterogeneity analysis of Silurian and Ordovician deposits from the Baltic Syneclise on the basis of laboratory measurement results
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej z przykładowego otworu „B” została przeprowadzona na podstawie wyników badań laboratoryjnych: petrofizycznych i geochemicznych. Utwory formacji iłowców z Pasłęka, ogniwa iłowców bitumicznych Jantaru, a także formacji szarozielonych margli z Ornety zostały podzielone na grupy o zbliżonych własnościach fizycznych i chemicznych. Wydzielenia uzyskano na drodze analizy statystycznej heterogeniczności skał (Heterogeneity Rock Analysis Clustering (HRA)), na którą składa się najpierw analiza składowych głównych (Principal Component Analysis), a następnie klastrowa (Cluster Analysis).
EN Heterogeneity analysis of Silurian and Ordovician deposits from the Baltic Syneclise in the exemplary well „B” was made on the basis of the petrophysical and geochemical results of laboratory measurements. The Pasłek Formation with the Jantar Bituminous Black Claystone Member, as well as the Orneta Grey-Green Marls Formation were divided into groups with similar physical and chemical properties. Clusters were obtained by statistical analysis called Heterogeneity Rock Analysis Clustering (HRA), which firstly consists of the Principal Component Analysis and next – Cluster Analysis.
Słowa kluczowe
PL heterogeniczność   utwory syluru   utwory ordowiku   badania laboratoryjne  
EN heterogeneity   Silurian deposits   Ordovician deposits   laboratory tests  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 565--568
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Krakowska, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Jarzyna, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Puskarczyk, E.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Wawrzyniak-Guz, K.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Bibliografia
[1] Poprawa P. – Shale gas potential of the Lower Palaeozoic complex in the Baltic and Lublin-Podlasie Basin (Poland). Przegląd Geologiczny 2010, vol. 58, ss. 226 – 249.
[2] Porębski S., Prugar W., Zacharski J. – Silurian shales of the East European Platform in Poland – some exploration problems. Przegląd Geologiczny 2013, vol. 61/11/1, ss. 630 – 638.
[3] Puskarczyk E., Jarzyna J., Porębski S.J. – Application of multivariate statistical methods for characterizing heterolithic reservoirs based on wireline logs – example from the Carpathian Foredeep Basin (Middle Miocene, SE Poland). Geological Quarterly 2015, vol. 59/1, pp. 157 – 168.
[4] Ross D., Bustin R.M. – Impact of Shale Heterogeneity upon Gas Storage Potential and Deliverability: Examples from Jurassic and Devonian–Mississippian Shale Gas Reservoir. GeoConvention 2008, Kanada, pp. 462 – 463.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-11d47a37-bb14-4364-bba8-669def09e331
Identyfikatory