Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11ad63fe-e714-4665-8265-7e6fdcf24d27

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Znaczenie żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach transportowych

Autorzy Kaup, M.  Filina-Dawidowicz, L. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł przedstawia rolę i znaczenie rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach transportowych. Jego celem jest analiza dotychczasowych zmian, jakie zaszły w żegludze bliskiego zasięgu w ostatnich latach, oraz inicjatyw, które przyczynią się do intensyfikacji tej formy żeglugi w Rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach artykułu przeanalizowane zostały przewozy ładunków w polskiej i europejskiej żegludze bliskiego zasięgu oraz obroty ładunkowe polskich portów morskich.
EN The article presents the role and importance of the development of short sea shipping in European integrated transport chains. The main purpose is analysis of the current changes that have occurred in the short sea shipping in last years, and initiatives that contribute to the intensification of this form of navigation in the Baltic Sea Region. The volume of cargo transportation in Polish and European short sea shipping and cargo handling in Polish seaports was analyzed.
Słowa kluczowe
PL żegluga bliskiego zasięgu   zasięg europejski   łańcuchy transportowe  
EN short sea shipping   European coverage   transport chains  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2013
Tom nr 6
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kaup, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, mkaup@ps.pl
autor Filina-Dawidowicz, L.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Bibliografia
1.Communication from the Commission: Programme for the Promotion of Short Sea Shipping, Brussels, 07.04.2003, 1555 final.
2. Czermański E., Żegluga bliskiego zasięgu w Rejonie Morza Bałtyckiego, 2004. (https://www.portalmorski.pl/referaty/2004/23. pdf).
3. Decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego z Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Dz. U. EU, L.228, z dnia 9.09.1996.
4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE.
5. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie żeglugi bliskiego zasięgu (2004/2161/(INI)).
6. Gospodarka morska 2009. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Szczecin 2010.
7. Gospodarka morska 2010. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Szczecin 2011.
8. Gospodarka morska 2011. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Szczecin 2012.
9. Gospodarka morska w Polsce w 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
10. Grzelakowski A., Żegluga bliskiego zasięgu – uwarunkowania oraz bariery i szanse jej rozwoju w ramach strategii transportowej UE, [w:] Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006.
11. Komunikat Komisji Europejskiej: Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, Bruksela, dnia 29.07.2009, 11 wersja ostateczna.
12. Komunikat Komisji Europejskiej: Program „Marco Polo” – wyniki i perspektywy, Bruksela, dnia 14.05.2013, 278 wersja ostateczna.
13. Raport Eurostat, European Commission, 2013 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu.[-41]).
14. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Warszawa – Szczecin 2012, www.stat.gov.pl.
15. Semenov I.N. (red.), Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008.
16. www.iswinoujscie.pl.artykuly/3768 z dn. 15.07.2013 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-11ad63fe-e714-4665-8265-7e6fdcf24d27
Identyfikatory