Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11563991-0d5d-41ba-9ff5-bf90ab39c3b6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Plonowanie Amaranthus cruentus L. jako rośliny energetycznej w zależności od odmiany, rozstawy i nawożenia

Autorzy Brodowska, M. S.  Brodowski, R.  Skwaryło-Bednarz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Yielding of Amaranthus cruentus L. as energy plant depending on its cultivar, plant spacing and fertilization
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mała popularność amarantusa jako rośliny energetycznej wskazuje na potrzebę podejmowania wielu badań ukierunkowanych na pełną ocenę jego plonowania oraz składu chemicznego decydującego o jego wykorzystaniu. Stąd też celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu odmiany, siewu i zróżnicowanego nawożenia NPK na plonowanie szarłatu (Amaranthus cruentus L.). Podstawę pracy stanowi trzyletnie doświadczenie polowe założone metodą losowanych podbloków (splitplot), w którym czynnikami zmiennymi były: odmiana rośliny (A),rozstawa (B), zastosowane na dwóch poziomach oraz nawożenie NPK (C) - na pięciu. Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje istotne zróżnicowanie wielkości plonów łodyg i liści Amaranthus cruentus L. w efekcie działania czynników doświadczalnych. Spośród analizowanych odmian wyższe plony łodyg odnotowano w przypadku odmiany Aztek. Szarłat reagował istotną zwyżką plonów na nawożenie azotem, fosforem i potasem. Najwyższe plony amarantusa uzyskano przy nawożeniu NPK3 (90 kg N• ha-1, 60 kg P• ha-1, 60 kg K• ha-1). Najwyższa dawka azotu, fosforu i potasu (NPK4) wiązała się ze spadkiem plonowania rośliny testowej, bez względu na odmianę , czy rozstawę roślin.
EN Poor popularity of amaranth as an energy plant indicates the need to undertake numerous studies upon the complete evaluation of its yield and chemical composition determining its utilization. Therefore, the aim of present research was to analyze the influence of cultivar, plant spacing, and diverse NPK nutrition on yielding of amaranth (Amaranthus cruentus L.). The paper was based on three-year field experiment established by means of randomized sub-blocks (split-plot) and included three variable factors: plant cultivar (A), spacing (B) (two levels each), and NPK nutrition (C) (five levels). Analysis of achieved results indicated some remarkable differentiation of Amaranthus cruentus L. yield size of stems and leaves as an effect of experimental factors. Among examined cultivars, Aztec cv. produced higher yields of stems. Amaranth reacted with remarkable increase of yields towards nitrogen, phosphorus, and potassium nutrition. The highest yields were produced at NPK3 fertilization (90 kg N• ha-1, 60 kg P• ha-1, 60 kg K• ha-1). The highest nitrogen, phosphorus, and potassium rates (NPK4) contributed to the decrease of the test plant yielding, regardless of the cultivar and spacing.
Słowa kluczowe
PL amarantus   biomasa   plony   liście   odmiana   nawożenie   łodyga  
EN amaranth   biomass   yield   stems   leaves   cultivar   fertilization  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 198--201
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Brodowska, M. S.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Brodowski, R.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Skwaryło-Bednarz, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Borkowska H., Styk B.: Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie. Wyd. AR, Lublin 1997.
[2] Charter Ph., Beenackers A. A., Grassi G.: Biomass for energy, environment, agriculture and industry. Pergamon Press, London 1995.
[3] Kalebasa D.: Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica 2006, nr 7(4).
[4] Kalebasa S., Symanowicz B., Kalembasa D., Malinowska E.: Możliwość pozyskiwania i przeróbki biomasy z roślin szybko rosnących (energetycznych). Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii. Cz. II. Politechnika Częstochowska 2003.
[5] Kauffman, C. S., Weber L. E.; Grain amaranth. [In:] Advances in new crops, Janick and J. E. Simon (eds.). Timber Press 1990, Portland, OR.
[6] Kościk B., Kalita E.: Stan i perspektywy uprawy roślin alternatywnych na Zamojszczyźnie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1999, nr 468.
[7] Modisane P. C., Beletse Y., Du Plooy C. P.: Yield response of Amaranthus and Cleome to fertilizer application. African Crop Science Conference Proceedings 2009, nr 9.
[8] Nalborczyk E.: Rośliny alternatywne rolnictwa XXI wieku i perspektywy ich wykorzystania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1999, nr 468.
[9] Nalborczyk E.: Rolnicza energetyka. Academia - Panorama, Energia Odnawialna 2005, nr 3(7).
[10] Olaniyi I. O., Adelasoye K. A., Jegede C. O.: Influence of nitrogen fertilizer on the growth, yield and quality of grain Amaranth varieties. World J. Agric. Sci. 2008, nr 4.
[11] Paśko P., Bednarczyk M.: Szarłat (Amaranthus sp.) możliwości wykorzystania w medycynie. Bromat. Chem. Toksykol. 2007. nr XL(2).
[12] Singh B. P., Whitehead W. F.: Management methods for producing vegetable amaranth. [In:] Janick J. (eds.). Progress in new crops. ASHS Press, Arlington, VA., 1996.
[13] Skwaryło-Bednarz B., Nalborczyk E.: Uprawa i wykorzystanie amaranthusa. Wieś Jutra 2006, nr 4(93).
[14] Songin H.: Szarłat. [W:] Jasińska Z., Kotecki A. (red.): Szczegółowa uprawa roślin, T.1, Wyd. AR, Wrocław 2003.
[15] Versova A., Hoffmanova Z.: The evaluation of an experimental growing of Amaranth. [In:] Biologization of a plant production VI”, SAU, Nitra 1995.
[16] Viglasky J., Andrejcak I., Húska J., Suchomel J.: Amaranth (Amaranthus L.) is a potential source of raw material for biofuels production. Agronomy Research 2009, nr 7(2).
[17] Viglasky J., Húska J., Langová N., Suchomel J.: The potential of amaranth as an energy crop and its environmental impact. 5th International Symposium of the European Amaranth Association “Amaranth - Plant for the Future”. Book of Abstracts, Nitra, November 9-14, Slovak Republik 2008.
[18] Viglasky J., Húska J., Langová N., Suchomel J.: Multifunctional use of amaranth phytomass for industry and energy. 5th International Symposium of the European Amaranth Association “Amaranth - Plant for the Future”. Book of Abstracts, Nitra, November 9-14, Slovak Republik 2008.
[19] Weber L. E., Amaranth - grain production quide. Rodale Press Inc. 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-11563991-0d5d-41ba-9ff5-bf90ab39c3b6
Identyfikatory