Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11523f4d-4386-41ea-893c-0131da77edeb

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Dyrektywa dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - 2004/40/WE

Autorzy Karpowicz, J.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electromagnetic hazards in the European Union New directive concerning occupational exposure to electromagnetic fields – 2004/40/EC
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W maju 2004 r. opublikowano nową dyrektywę europejską dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). W artykule omówiono zasady oceny ekspozycji pracowników wynikające z wymagań dyrektywy i porównano z zasadami określonymi w polskich przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszących się do ekspozycji zawodowej na pola.
EN New European Directive was published in May 2004 – Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). The main rules for workers exposure assessment established by the Directive and comparison with Polish OSH regulations relevant to EMF are presented in paper.
Słowa kluczowe
PL pole elektromagnetyczne   narażenie na pole elektromagnetyczne   zagrożenia elektromagnetyczne  
EN electromagnetic field   exposure to electromagnetic field   electromagnetic hazards  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 11
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Karpowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electroma- gnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC), OJ. Nr L-184, 2004
[2] M/351 – Standardisation mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI to develop harmonised standards for the assessment, measurement and cal- culation of workers’exposure to static magnetic and varying electric, magnetic and electromagnetic fields with frequencies from 0 Hz to 300 GHz, Luxembourg, 17 May 2004 EMPL/D-4/AF/ D(2004)
[3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zał. 2/E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. DzU nr 217, poz. 1833
[4] PN-T-06580: 2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Ark. 1. Terminologia., Ark. 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy
[5] ICNIRP, Guidelines for Limiting Exposure to TimeVarying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), Health Physics, 1998, 74, 4 (April), s. 494-522
[6] Gryz K., Karpowicz J. Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy, CIOP, Warszawa 2000
[7] Karpowicz J., Gryz K. Kontrola i kształtowanie warunków pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym. Zakres częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 10(363) 2001, s. 7-13
[8] Karpowicz J., Gryz K. Ograniczenie ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne przyjęte w krajowych przepisach - na tle dokumentów mię- dzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem pól małych i średnich częstotliwości, „Medycyna Pracy”, 54 (3), 2003, s. 269-278
[9] Korniewicz H., Karpowicz J., Gryz K., Aniołczyk H., Zmyślony M., Kubacki R., Ciołek Z. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. Dokumentacja proponowanych znowelizowanych wartości dopuszczalnych ekspozycji zawodowej, „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”, 2001. R. 17, nr 2(28), s. 97-238
[10] Non-ionizing radiation, Part 1: Static and extre- mely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields, IARC Monographs 80, IARC Press: Lyon, 2002
[11] ICNIRP Standing Committee on Epidemiology: Anders Ahlbom, Elisabeth Cardis, Adele Green, Martha Linet, David Savitz and Anthony Swerdlow. Review of the epidemiological literature on EMF and health, Environmental Health Perspective. 2001, Vol. 109, Supplement 6, 911-933
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-11523f4d-4386-41ea-893c-0131da77edeb
Identyfikatory