Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10f387d1-d9fd-4a56-8f3d-31852c9a614c

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód. Cz. I

Autorzy Sobota, M.  Budny, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal instruments of administration liability in enviromeental protection, specialy including wather protection. Part I
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy odpowiedzialności administracyjnej i jej instrumentach prawnych w gospodarce wodnej.Odpowiedzialność jest pojęciem powszechnie używanym. Oznacza ono zaangażowanie, zobowiązanie czy też obowiązek. W nauce prawa pojęcie odpowiedzialności było wielokrotnie definiowane, lecz zarówno pod względem określenia jednolitego znaczenia, jak i stworzenia ogólnego podziału odpowiedzialność jest spornym tematem. Podmiot nieprzestrzegający przepisów prawa zostaje pociągnięty do odpowiedzialności, co w różnych jej rodzajach ma inne skutki, lecz zawsze polegające na wymierzeniu odpowiedniej kary.
EN This dissertation has character of a review and tells about administration liability and also about its legal instruments by water economy. The liability is generalny used. It means engagement, commitment or responsibility. In science of law man has tried repeatedly to define the concept of liability, but it is debatable to find an universal definition and also to create general classification. On a subject of right, who wasn't following the legal regulations, is put the liability, that in different kind has different effects, but always it is infliction of punishment.
Słowa kluczowe
PL Prawo wodne   odpowiedzialność prawna   administracja   instrumenty prawne  
EN water law   liability   administration   legal instruments  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 2
Strony 79--81
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Sobota, M.
  • nstytut Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształcenia Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
autor Budny, A.
  • Instytut Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona Środowiska, Wrocław 2000.
[2] Jendrośka J. i Jerzmański J., Odpowiedzialność za środowisko, Ekoprofit 1997, nr 05, s. 54-55.
[3] Lang W., Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej, Zeszyty naukowe UMKT 1969, Prawo IX, zeszyt 37, s. 51-70.
[4] Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty naukowe UMKT 1968, Prawo VIII, zeszyt 31, s. 3-40.
[5] Lipiński Α., Elementy prawa ochrony środowiska, Kraków 2001, s. 240.
[6] Ossowska M., Odpowiedzialność moralna, Encyklopedia współczesna, Warszawa 1957, s. 33.
[7] Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000, s. 137.
[8] Radecki W., Nieprzedłużenie pozwolenia wodnoprawnego, Aura 10/1994, s. 20.
[9] Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002, s. 79.
[10] Radecki W., Struktura odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, Chemik 7-8/2008, s. 332-340.
[11] Radecki W., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Warszawa 2007.
[12] Radwański Z., Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, § 10, Wrocław 1980, W. Czchórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 43.
[13] Radwański Z., Zobowiązania - część ogólna, W-wa 1997, str. 19.
[14] Szymczak M. (pod red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1992, s. 469.
[15] Zirk-Sadowski M., Wielka encyklopedia prawa, pod red. E. Smoktunowi-cza Warszawa 2000, str. 563.
[16] Wykaz aktów prawnych i orzeczeń sądu
[17] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, ροζ. 493 z późn. zm.).
[18] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16ροζ. 93 tekst jednolity).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10f387d1-d9fd-4a56-8f3d-31852c9a614c
Identyfikatory