Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10e1bebb-05a9-4603-82ae-7a8bf88faa52

Czasopismo

Aktualne Problemy Biomechaniki

Tytuł artykułu

Zmiana stężeń pierwiastków na granicy połączenia metal - ceramika w uzupełnieniu protetycznym

Autorzy Rogalińska, A.  Hajduga, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The change in elements construction an border of connection between a metal basis and ceramics in the prosthetic restoration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Temat pracy obejmuje ocenę charakteru połączenia metal- ceramika w konstrukcji protetycznej korony złożonej, licowanej ceramiką na podbudowie metalicznej. Praca określa cechy struktury metalicznej, którą bezpośrednio po odlaniu w masie osłaniającej chłodzono w bieżącej wodzie o temp. 15 °C. Wykonane badania ujawniły wady w strukturze metalicznej, zmianę stężeń pierwiastków, skład w poszczególnych miejscach próbki (w warstwie ceramicznej, metalicznej i na granicy połączenia metal-ceramika), przedstawiły obraz struktury i identyfikację składników strukturalnych oraz pozwoliły określić charakter połączenia pomiędzy dwoma fazami, tworzącymi uzupełnienie protetyczne.
EN The topic of the thesis includes the estimation of combination metal with ceramics in denture prosthesis crown, harmonized with ceramics on metal base. The thesis determines features of metal structure which directly after the casting in screnning substance cooled in running water. The research shown failures in metal structure, the change in elements construction, composition in particular places of the sample ( in ceramic and metal layer and on the boundry between them) shown the image of its structure and identification of structural ingredients and allowed to determine the combination between two phases creating the prosthetic restoration.
Słowa kluczowe
PL protetyka stomatologiczna   proteza dentystyczna   uzupełnienie protetyczne   korona zęba  
EN prosthodontics   dental prosthesis   prosthetic restoration   dental crown  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Rocznik 2009
Tom z. 3
Strony 193--200
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Rogalińska, A.
  • Katedra Techniki Dentystycznej, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń
autor Hajduga, M.
  • Katedra Inżynierii Materiałowej, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko- Biała
  • Katedra Techniki Dentystycznej, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń
Bibliografia
[1] Majewski S.: Propedeutyka klinicznej i laboratoryjnej protetyki stomatologicznej. Sanmedica, Warszawa 1997;
[2] Craig R.G., Powers J.M., Wataha J.C. : Materiały stomatologiczne. Wyd. I Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000;
[3] Rogalińska A., Hajduga M.: Aktualne problemy biomechaniki. Politechnika Śląska Katedra Mechaniki Stosowanej. Zeszyt 2;
[4] Okoniewski S.: Technologia metali. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne;
[5] Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996;
[6] Jędrzejczak J.: Badania odbiorcze materiałów metalowych. Wydawnictwo Komunikacyjne, Warszawa 1954;
[7] Szummer A.: Mikroanaliza rentgenowska ciał stałych. VI Krajowe sympozjum szkoleniowe, Jabłonna 1981;
[8] Rubel S., Rosołowski S.: Pracownia analizy chemicznej. Państwowe wydawnictwo szkolnictwa zawododowego;
[9] Majewski S.: Protetyka stałych uzupełnień zębowych. Wydawnictwo SZS-W, Kraków 1998;
[10] Koeck B.: Protetyka stomatologiczna: Korony i mosty. Wydawnictwo Medyczne Urban& Partner, Wrocław 2000;
[11] Basic of the Optical Microscope- Olympus Ltd, 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10e1bebb-05a9-4603-82ae-7a8bf88faa52
Identyfikatory