Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10d5facd-a361-4f2f-aa82-6af2cb427270

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Projekt modernizacji kotłowni parowej dla zakładu przemysłowego

Autorzy Nygard, A.  Urbaniak, R.  Rojewski, R. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Modernization of steam boiler for industrial companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono projekt kotłowni parowej dla zakładu przemysłowego. Pierwszą część artykułu stanowi bilans zapotrzebowania na ciepło w zakładzie. W tym celu przeanalizowano pomiary przepływu pary do budynków produkcyjnych. Dodatkowo aby wyznaczyć całkowite obciążenie kotłów obliczono ilość pary dodatkowej zużywanej na potrzeby własne. Pozwoliło to na dobranie odpowiedniej wydajności kotłów parowych do modernizowanej kotłowni. Aby zwiększyć sprawność instalacji zaproponowano zastosowanie urządzeń wykorzystujących ciepło spalin: ekonomizerów. Wymienniki te postanowiono zainstalować szeregowo, tak aby odzysk spalin był dwustopniowy. Przy znanych parametrach wody stosowanej w kotłowni oraz spalin określono możliwe zyski energetyczne. Uwzględniono również konsekwencje wynikające z zastosowania tych wymienników. Powołując się na pomiary zapotrzebowania na ciepło w postaci gorącej wody wykonano obliczenia pokazujące sens ekonomiczny wytwarzana pary w zakładowej kotłowni, a także dobrano kocioł wodny wysokotemperaturowy.
EN This article is a steam boiler design for an industrial plant. First part of the article is the balance of the heat demand in the plant was drawn up. Steam flow measurements have been analysed for manufacturing buildings in the past three years. To calculate the total boiler load, the amount of extra steam consumed for own consumption was calculated. This allowed to choose the appropriate capacity of steam boilers for the modernized boiler room. In order to improve the efficiency of the installation it was proposed to use exhaust gas heaters: economizers. These heat exchangers were installed in series so that the exhaust gas recovery was in two stages. With known parameters of water used in the boiler room and flue gas, the potential energy gains were determined. The consequences of using these exchangers are also taken into account. Based on the measurement of heat demand in the form of hot water, calculations showing the economic sense of the steam produced in the company's boiler house were made and a high temperature water boiler was selected.
Słowa kluczowe
PL ekonomizator   uzdatnianie wody   kotłownia parowa  
EN economizer   steam boilers   water purification  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1176--1181, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Nygard, A.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
autor Urbaniak, R.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
autor Rojewski, R.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
Bibliografia
1. Viessmann Poradnik firmowy projektanta kotłowni parowych, 2017.
2. PN-EN 12953-10:2006 Kotły płomienicowo-płomieniówkowe. Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej.
3. Mizielińska K., Olszak J.: Parowe źródła ciepła, Warszawa 2012, Wydawnictwo WNT.
4. Zaborowska E.: Projektowania kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
5. Hardy Ernst: Loos International, Wykorzystanie ciepła kondensacji.
6. Stańda J.: Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, Warszawa 1999, Wydawnictwo WNT.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10d5facd-a361-4f2f-aa82-6af2cb427270
Identyfikatory