Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10d5f6a3-8ee4-4328-a392-7b0b058f4e14

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zmiany lepkości kinematycznej olejów silnikowych w toku eksploatacji

Autorzy Szczyglak, P.  Napiórkowski, J.  Sobiecki, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Kinematic viscosity changes in motor oils during operation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono analizę literaturową przyczyn zmiany lepkości kinematycznej olejów silnikowych w toku eksploatacji. Zidentyfikowano czynniki mające wpływ na intensywność tego procesu, do których zaliczyć można: jakości zastosowanego oleju, stan techniczny silnika, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, jakość spalanego paliwa i warunki eksploatacji. Przygotowano metodykę badań eksperymentalnych, których celem było wyznaczenie charakterystyk lepkości zależnych od przebiegu pojazdu, zanieczyszczenia paliwem oraz płynem z układu chłodzenia. Ustalono wartość maksymalnego zanieczyszczenia oleju Selenia WR 5W-40 paliwem Orlen ON Verva, po przekroczeniu którego występuje wysokie ryzyko zerwania filmu smarowego. Przedstawiono wyniki badań lepkości oleju silnikowego eksploatowanego w czterech pojazdach: Dacia Logan MCV, VW Passat, Fiat Panda, VW Golf III. Wykonano wizualizację wyników zarejestrowanych w czasie badań i na ich podstawie wygenerowano równania opisujące zależność lepkości od przebiegu pojazdu. Sformułowano wnioski końcowe.
EN The paper investigates the causes of kinematic viscosity changes in motor oils during operation. Factors affecting intensity of the process were identified, including: the quality of oil used, technical condition of the engine, design solutions adopted, quality of fuel being combusted and operating conditions. Methodology for experimental tests was developed in order to determine viscosity characteristics depending on the vehicle mileage, oil contamination with fuel and engine coolant. The maximum contamination level of Selenia WR 5W-40 oil with Orlen ON Verva fuel was determined, beyond which there is a high risk of breaking the lubricating film. Viscosity tests results were presented for motor oil used in four vehicles: Dacia Logan MCV, VW Passat, Fiat Panda, VW Golf III. Visualisation of the results recorded during the tests was performed and, based on the results, equations were generated which determined the relationship between viscosity and vehicle mileage. Final conclusions were drawn.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja silników   smarowanie   lepkość  
EN operation of engines   lubrication   viscosity  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 5983--5990, CD 2
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szczyglak, P.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, szczypio@uwm.edu.pl.
autor Napiórkowski, J.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, napj@uwm.edu.pl.
autor Sobiecki, M.
Bibliografia
1. Bocheński C. I., Paliwa i oleje smarujące w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
2. Dudek A., Oleje smarowe rafinerii gdańskiej. MET-PRESS, Wydanie 2, Gdańsk 1999.
3. Koniuszy A., Nadolny R., Diagnozowanie stanu oleju na podstawie pomiaru ciśnienia w układzie smarowania silnika. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 6/2004. str. 140-145.
4. Obrywalina A., Sarnecki A., Oleje i smary. Otrzymywanie i zastosowanie. Wydawnictwo KeBe, Wydanie 2, Krosno 2010.
5. Podniało A., Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002.
6. Podniało A., Oleje i smary w technice smarowania maszyn i pojazdów samochodowych. Wydawnictwo RB. Opole 2012.
7. Sobiecki M., Wpływ czasu eksploatacji i zanieczyszczeń na lepkość olejów smarowych w silnikach tłokowych. Praca magisterska wykonana w KBEPiM UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013.
8. Urzędowska W., Stępień Z.: Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji. Nafta-Gaz 12/2012, str. 1102-1110.
9. Zwierzycki W., Oleje smarowe. Dobór i użytkowanie. Rafineria Nafty Glimar 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10d5f6a3-8ee4-4328-a392-7b0b058f4e14
Identyfikatory