Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10c4f496-bef2-4a2e-af72-63a041c74757

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Metody badań izolacji głównej maszyn elektrycznych dużej mocy przy wykorzystaniu napięcia stałego

Autorzy Zientek, Piotr  Łukaszewicz-Szmytka, Waleria  Czempik, Grzegorz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Insulation to ground dc test procedures for high power electrical machines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Diagnostyka układu izolacyjnego uzwojeń maszyn elektrycznych napięciem stałym jest najprostszą metodą oceny stanu technicznego izolacji. Prostota pomiaru tą metodą, małe gabaryty sprzętu pomiarowego oraz szybkość otrzymania wyników sprawia, że metody wykorzystujące napięcie stałe są powszechnie stosowane do ogólnej a nawet zaawansowanej oceny stopnia zużycia izolacji. Wyznaczone parametry elektryczne układu izolacyjnego są parametrami kryterialnymi, według których można w sposób jednoznaczny ocenić stan techniczny izolacji uzwojenia.
EN DC voltage diagnostics of insulation system of electrical machines is the most straightforward method of assessing technical condition of insulation.. The simplicity of DC voltage tests, small dimensions of measurement apparatus and rapid conclusions result in the fact, that these methods are universally used in general and even advanced evaluation of insulation’s degree of wear. Electrical parameters of insulation system determined with DC voltage are criteria parameters. Technical condition of winding insulation may be unambiguously assessed with the help of these parameters.
Słowa kluczowe
PL maszyny elektryczne   diagnostyka i remonty maszyn   pomiar izolacji  
EN electrical machines   machine diagnostics and repairs   insulation measurement  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 27--34
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zientek, Piotr
  • Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie ul. Akademicka 10a, 44-100 Gliwice, Piotr.Zientek@polsl.pl
autor Łukaszewicz-Szmytka, Waleria
  • Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny Studenckie Koło Naukowe SEP ul. Akademicka 10a, 44-100 Gliwice, waleria.szm@gmail.com
autor Czempik, Grzegorz
Bibliografia
[1]. Decner A., Glinka T., Polak A.: Obserwacja procesu starzenia izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych z wykorzystaniem metody napięcia stałego. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 76/2007.
[2]. Decner A., Glinka T., Polak A.: Wpływ czasu eksploatacji maszyn elektrycznych na stopień degradacji izolacji uzwojeń. Przegląd Elektrotechniczny/2006.
[3]. Florkowska B.: Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych. AGH, Kraków 2009.
[4]. Florkowska B., Florkowski M., Włodek R., Zydroń P.: „Mechanizmy, pomiary i analiza wyładowań niezupełnych w diagnostyce układów izolacyjnych wysokiego napięcia. PAN, Warszawa 2001.
[5]. Florkowska B., Moskwa S., Nowak W., Włodek R., Zydroń P.: Modelowanie procedur diagnostycznych w eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. AGH Kraków 2006 ISBN 83-7464-081-2.
[6]. Glinka T.: Badania maszyn elektrycznych w przemyśle. KOMEL, Katowice 2002.
[7]. Glinka T.: Porównanie parametrów układu izolacyjnego maszyn elektrycznych o różnym stopniu zużycia. Wyd. BOBRME, Katowice 2000, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 61, 2000.
[8]. Glinka T.: Stan techniczny izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych i ich parametry wyznaczone napięciem stałym. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej Nr 48, 20/2000.
[9]. IEEE43-2000 (R2006) – IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery.
[10]. Kandora W.: Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich. Rozprawa doktorska. Politechnika Opolska. Opole 2012.
[11]. PN-EN IEC 60034-27-4:2018 Maszyny elektryczne wirujące. Część 27-4: Pomiar rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia maszyn elektrycznych wirujących.
[12]. PN–E–04700:1998 „Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych”.
[13]. Podręcznik diagnostyki izolacji powyżej 1 kV. Materiały MEGGER.
[14]. Przybysz J.: Diagnostyka izolacji uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej Nr 49 / 2000.
[15]. Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych. Energopomiar Elektryka Spółka z o.o., Gliwice 2009.
[16]. Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2006.
[17]. Szymaniec S.: Diagnostyka 0ff-line stanu izolacji silników w przemyśle. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, Nr 74/2006.
[18]. Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji silników indukcyjnych wysokonapięciowych offline w przemyśle. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, Nr 71/2005.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10c4f496-bef2-4a2e-af72-63a041c74757
Identyfikatory