PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The value system as a starting point for creating a modern company

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
System wartości jako punkt początkowy procesu kreowania współczesnej firmy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A constant increase in the environment complexity forces organizations, both business entities and universities as well as science institutions to seek new analytical methods, especially in terms of creating beneficial social and business relationships. The study aims to emphasize that economic activity should be perceived as an element of culture, an area in which ethical values can be applied. A significant role of science workers for building social relations is also indicated. The authors present original analytical models stressing ethical elements which, along with empathy, can determine that the value system and the company philosophical core are recognized as the cause of success or failure of any organization.
PL
Ciągły wzrost złożoności środowiska zmusza współczesne organizacje, zarówno podmioty gospodarcze jak i uczelnie oraz instytucje nauki do poszukiwania nowych metod analitycznych, zwłaszcza w zakresie kreowania korzystnych relacji społecznych i biznesowych. W publikacji wskazano, że działalność gospodarczą postrzegać należy jako element kultury, jako obszar, w którym mogą być urzeczywistniane wartości etyczne. Podkreślono również znaczącą rolę pracowników nauki w budowaniu relacji społecznych. Przedstawiono także autorskie modele analityczne akcentujące elementy etyczne, które wraz z empatią przesądzać mogą, że system wartości i rdzeń filozoficzny firmy mają decydujący wpływ na sukces lub porażkę każdej organizacji.
Rocznik
Tom
Strony
497--511
Opis fizyczny
Bibliogr. 51 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Barney, J.B. (2001). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • 2. Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.
 • 3. Bauman, Z. (2008). Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Kraków: Znak.
 • 4. Bielski, I. (1999). Ekologiczny wymiar współczesnego marketingu. Ekologia i Technika, 7(3), 67-72.
 • 5. Bielski, I. (2000). Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych. Bydgoszcz: OPO.
 • 6. Bielski, I. (2007). Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozprawy. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane UTP, 125.
 • 7. Bielski, I. (2014). Evolution of managers’ opinions on usability of different resources for developing competitive advantages. Management, 18(1), 341-356.
 • 8. Bielski, I. (2015). Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym środowisku. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG.
 • 9. Bielski, I., Sikora, M. (2016). Łańcuch wartości jako podstawa wyboru modelu biznesowego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, Ekonomia, 28(8). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG, 53-69.
 • 10. Cantillon, R. (1755): Essai sur la Nature du Commerce en Général. Translated as: Higgs, H. (ed.), Essay on the Nature of Commerce. London: Macmillan, 1931.
 • 11. Carnoy, M. (2000), Sustaining the New Economy Work, Family and Community in the Information Age. Cambridge, Massachusetts – London, England: Harvard University Press.
 • 12. Credit Suisse (2017), Global Wealth Databook 2017. Zurich: Credit Suisse AG Research Institute, 11.
 • 13. Cybulska, A. (2013), Prestiż zawodów. Komunikat z badań. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/164.
 • 14. De Wit, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.
 • 15. Desouza, K.C. (2009). Outsourcing w trudnych czasach – wywiad. Harvard Business Review Polska, 1.
 • 16. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • 17. Drucker, P.F. (1994). The Age of Social Transformation. The Atlantic Monthly, 9.
 • 18. Dyson, R.G. (2004). Strategic development and SWOT analysis AT the University of Warwick. European Journal of Operational Research, 152(3), 631-640.
 • 19. Fayol, H. (1916). Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod.
 • 20. Fox, J. (2012). Ekonomia dobrostanu. Harvard Business Review Polska, 6.
 • 21. Frey, B.S., Osterloh, M. (2012). Motivation Governance. DOI:10.2139/ssrn.2347549.
 • 22. Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
 • 23. Haber, L. (1996). Przedsiębiorczość jako parametr pozycji rynkowej nauczyciela akademickiego. Pedagog. Szk. Wyż., 7, 65-77.
 • 24. Hasanov, F., Izraeli O. (2012). Jak duży poziom nierówności jest niezbędny dla wzrostu? Harvard Business Review Polska, 5.
 • 25. Hill, S., Rifkin, G. (2000). Marketing radykalny. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • 26. Hoppe, G. (2015). Ekonomia wolności. Traktat o naturze ludzkiego działania i dążeniu do szczęścia. Brzezia Łąka: Poligraf.
 • 27. ICPM (Institute of Certified Professional Manager) (1996). Kodeks etyczny menedżera. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 1(26).
 • 28. Jay, A. (1993). Management and Machiavelli. Power and Authority in Business Life. London: Century Business.
 • 29. Kant, I. (1971). Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa: PWN.
 • 30. Kim, W.Ch., Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Warszawa: MT Biznes.
 • 31. Kitson, A., Campbell, R. (1996). The Ethical Organisation: Ethical Theory and Corporate Behaviour. Houndmills & London: Macmillan Press, Ltd.
 • 32. Learned, A., Chrristensen, G., Andrews, R.S., Guth, D. (1965). Business Policy: Text and Cases. Illinois: Irwin
 • 33. Lityńska, A. (2016). Znaczenie teorii Michała Kaleckiego w świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego początku XXI w. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 259.
 • 34. Marineau, Ph.A. (2000): Corporate Social Responsibility Through Innovation and Risk-Taking. Washington, D.C.: McDonough School of Business.
 • 35. Millendorfer, J. (1994): Nowa tożsamość chłopska. In A. Kaleta (Ed.), Socjologia wsi w Austrii. Toruń: UMK.
 • 36. Nonaka, L., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 • 37. Owen, D., Montgomery, J., Keeton, W.P. (1996). Products Liability and Safety, Cases and Materials. New York: Foundation Press.
 • 38. Peters, T.J., Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence. Galashiels: Harper Collins Publisher.
 • 39. Pirson, M. (2008). Facing the Trust Gap-Measuring and Managing Stakeholder Trust. Saarbrücken: SVH.
 • 40. Rumiński, A. (1996). Nauczyciel akademicki wobec wartości życiowych. Pedagog. Szk. Wyż., 7.
 • 41. Schumacher, E.F. (1973). Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. London: Vintage.
 • 42. Shaw, R. (2001). Nowe spojrzenie na marketing. Warszawa: Studio Emka.
 • 43. Sikora, M. (2016). Research BS 2/2016: Metody wspomagania decyzji w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji.
 • 44. Sikora, M., Bielski, I. (2017). Forming networks strategy in agribusiness. Agrarian Perspectives XXVI, Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors. Proceedings of the 26th International Scientific Conference, Prague, 335-341.
 • 45. Stevenson, H., Roberts, M., Grousbeck, I. (1989). New Business Ventures and the Entrepreneur. Homewood: Irwin.
 • 46. Timmons, J.A., Smollen, L.E., Dingee, A.L. (1985). New Venture Creation. A Guide to Entrepreneurship. Homewood: Irwin.
 • 47. Toffler, A. (1986). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
 • 48. Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: PWN.
 • 49. Welch, J., Welch, S. (2010). Winning znaczy zwyciężać. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • 50. Wojna, M. (2003). Sieci kooperacyjne przedsiębiorstw jako instytucji gospodarki rynkowej (Doctoral dissertation or master’s thesis). Warszawa: Akademia Finansów.
 • 51. Zedtwitz, M., Gassmann, O. (2002). Market versus technology driven in R&D internationalization: Four different patterns of managing research and development. Research Policy, 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-10aa5cba-b234-418e-9c11-48947b826a65
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.