Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10aa3efc-e751-4c85-a0d9-dc4ff6ce7b04

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ocena korelacji stopnia wyczerpywania inhibitora utleniania typu fenolowego w bezcynkowych olejach turbinowych wyznaczonego metodami IR i RULER

Autorzy Żółty, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Assessment of correlation degree of phenolic antioxidant depletion in non-zinc turbine oils
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono ocenę korelacji poziomu zawartości przeciwutleniacza typu fenolowego oznaczonego metodami spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz liniowej woltamperometrii (RULER) w bezcynkowych olejach turbinowych z eksploatacji zawierających dodatki z grupy podstawowej (pojedynczy przeciwutleniacz) i mieszanej (mieszanina przeciwutleniaczy). Wyniki uzyskane obiema metodami porównano ze sobą, a następnie dokonano oceny stopnia korelacji pomiędzy nimi.
EN The results of investigations to determine the hindered phenolic antioxidant content level by infrared spectroscopy (IR) and linear voltammetry (RULER) in in-service non-zinc turbine oils, from the primary (single antioxidant) and mixed group (mixture of antioxidants) are presented. The results obtained by both methods were compared, and then, the degree of correlation between them, was evaluated.
Słowa kluczowe
PL bezcynkowe oleje turbinowe   liniowa woltamperometria   spektroskopia w podczerwieni  
EN non zinc-turbine oils   linear voltammetry   infrared spectroscopy  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2014
Tom R. 70, nr 12
Strony 961--967
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Żółty, M.
  • Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych; Laboratorium Badan Właściwości Użytkowych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, zolty@inig.pl
Bibliografia
[1] Analysts, Inc.: Turbine Lube Analysis programs. Rev 11/2008.
[2] Barnes M.: The Lowdown on Oil Breakdown. Practicing Oil Analysis Magazine 2003, vol. 5.
[3] Fluitec International: Operation and Instruction Manual Version 2.0. R-DMS 2. R ULER Data Management Software. 2006.
[4] Herguth W. R., Phillips S.: Comparison of Common Analytical Techniques to Voltammetric Analysis of Antioxidants in Industrial Lubricating Oils. STLE 1994, Annual Meeting, Kansas City.
[5] Johnson M., Spurlock M.: Strategic Oil Analysis: Estimating Remaining Lubricant Life. Tribology and Lubrication Technology 2010, January, pp. 2-10.
[6] Johnson M., Spurlock M.: Strategic Oil Analysis: Setting the Test Slate. Tribology and Lubrication Technology 2009, May, pp. 20-27.
[7] Norma ASTM D 6810 Standard Test Method for Measurement of Hindered Phenolic Antioxidant Content in Non Zinc Turbine Oils by Linear Sweep Voltammetry, 2007.
[8] Norma ASTM D 6971 Standard Test Method for Measurement of Hindered Phenolic and Aromatic Amines Antioxidant Content in Non Zinc Turbine Oils by Linear Sweep Voltammetry, 2009.
[9] Norma PN-93/C-04189 Przetwory naftowe. Wykrywanie i oznaczanie dodatkow przeciwutleniajacych obecnych w olejach elektroizolacyjnych.
[10] Norrby T., Patch M., Zobel H. K.: Evaluation and Comparison between Oxidation Stability Test Method for Turbine Oils. Journal ASTM International 2006, vol. 3, issue 5.
[11] Oleksiak S., Zolty M.: Wybrane metody badan do monitoringu srodkow smarowych. Nafta-Gaz 2012, nr 11, s. 834-841.
[12] Podnialo A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Warszawa, WNT, 2009.
[13] Ptak S.: Klasyfikacja jakosciowa i charakterystyka przemyslowych srodkow smarowych. Nafta-Gaz 2012, nr 7, s. 454-461.
[14] Sander J.: The Right Oil Provides Advantages that Result in Turbine Reliability for Power Plant. White paper, Lubrication Engineers, Inc., 2011.
[15] Wagenseller G.: Fluid analysis critical to maximizing lube-oil service life. Combined Cycle Journal 2009, Fourth Quarter, pp. 60-63.
[16] Wieczorek A.: Własna Procedura Badawcza nr INiG-7-2012.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Ocena korelacji metod badania poziomu zawartości antyutleniacza w środkach smarowych - praca INiG na zlecenie MNiSW; nr zlecenia 0061/TE/13/, nr archiwalny: DK-4100-61/13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10aa3efc-e751-4c85-a0d9-dc4ff6ce7b04
Identyfikatory