Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-109bed02-bab5-4462-86a6-24790f44a600

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Widnokrąg jako układ odniesienia dla zorientowania przestrzennego jednostki pływającej

Autorzy Bodnar, T.  Zacniewski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Horizon as reference system for the spatial orientation of the vessel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W rozwiązaniach praktycznych wielu obszarów działalności naukowej, w przemyśle, biznesie oraz szeroko pojętej rozrywce bardzo często są wykorzystywane systemy wizyjne. Zwykle moduły odpowiedzialne za akwizycję, analizę i przetwarzanie obrazów są częścią większego, bardziej złożonego systemu na rzecz którego pracują, jednakże, choć znacznie rzadziej, mogą stanowić rozwiązanie autonomiczne. Metody i techniki stosowane w badaniach z wykorzystaniem systemów wizyjnych prowadzonych przez naukowców we wszystkich środowiskach fizycznych, tj. na lądzie, na wodzie i w powietrzu są podobne, a uzyskiwane wyniki zbieżne. W artykule tym dokonano analizy wykorzystania linii widnokręgu jako układu odniesienia przy wykonywaniu typowych zadań nawigacyjnych jednostek nawodnych, czy stabilizowania platformy nośnej dla innych systemów aktywnych.
EN In practical solutions to many areas of scientific activity, in industry, business and broadly understood entertainment, vision systems are often used. Usually, the modules responsible for acquisition, analysis, and image processing are part of a larger, more complex system for which they work, but, albeit much less frequently, can be autonomous. The methods and techniques used in video-based research conducted by researchers in all physical environments, i.e. on land, water and air, are similar, and the results obtained converge. This article analyzes the use of the horizon line as a reference system for performing typical navigational tasks of surface vessels or stabilizing the platform for other active systems.
Słowa kluczowe
PL nawigacja morska   widnokrąg   układ odniesienia  
EN sea navigation   horizon   reference system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 512--515, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bodnar, T.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Morskiego, Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki, t.bodnar@amw.gdynia.pl
autor Zacniewski, A.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Morskiego, Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki, a.zacniewski@amw.gdynia.pl
Bibliografia
1. Naus K., Nowak A., Badanie możliwości określania parametrów ruchu statku za pomocą systemu EGNOS, Logistyka, pp. 7923-7932, 2014.
2. Gucma M., Montewka J., Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Szczecin: Akademia Morska w Szczecinie, 2006.
3. Lynch D.K., Visually discerning the curvature of the Earth, Applied Optics Vol. 47, No 34, pp. 39-43, 2008.
4. Zacniewski A., Improving accuracy of detecting dangerous objects with deep learning, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 12.
5. Zacniewski A., Using Zernike moments in the process of automatic identification, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-109bed02-bab5-4462-86a6-24790f44a600
Identyfikatory