PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ trybu realizacji okresowych przeglądów technicznych na prawidłową gospodarkę samojezdnych maszyn górniczych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of completion of periodic technical inspections on the proper use of self-driven mining machines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez studenta Artura Kucharskiego na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl. Obecnie w podziemiach kopalń pracują maszyny (samojezdne maszyny górnicze, dalej: SMG), w których stosowane są najnowocześniejsze elementy mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne a coraz częściej także elektroniczne. Bezpieczeństwo i komfort pracy operatora zapewniają wygodne, zazwyczaj zamknięte, klimatyzowane i wytrzymałe kabiny. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą precyzyjnych manetek a widoczność zapewniają urządzenia wizyjne wysokiej jakości. Na przestrzeni lat zredukowano również ilość spalin i ciepła emitowanego przez maszyny, co pozwoliło na poprawę warunków wentylacyjnych. Dążenie do poprawy jakości i niezawodności maszyn zarówno na etapie produkcji, jak i eksploatacji pozwala nie tylko na zmniejszenie awaryjności i związanych z nią skutków ekonomicznych, ale przyczynia się do zmniejszenia negatywnego działania na człowieka i środowisko. Wykonywanie okresowych obsług technicznych, oprócz sprostaniu wymaganiom narzuconym przez przepisy oraz instrukcje użytkowania, pozwala na utrzymanie sprawności, a także zwiększenie niezawodności maszyn, co skutkuje uniknięciem niespodziewanych awarii i związanych z nimi przestojów. Poprzez porównanie harmonogramów i zakresów przeglądów dla maszyn wyprodukowanych przez polskich i zagranicznych producentów scharakteryzowano wymagania dotyczące wykonywania tych przeglądów, wyróżniając: - wymagania ze strony producentów maszyn wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej, - wymagania wynikające ze strony przepisów obowiązujących w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” [2]. Artykuł przedstawia zasady i sposoby wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz ich wpływ na utrzymanie sprawności i niezawodności SMG. Scharakteryzowano wpływ sposobu wykonywania okresowych przeglądów technicznych na sprawność i dyspozycyjność maszyn. Wyróżniono metodę prowadzenia obsług technicznych w „zależności od czasu użytkowania” jako najbardziej skuteczną i prowadzącą do efektywnej gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi. Analizą porównawczą objęto okresowe przeglądy techniczne ładowarek kopalnianych producenta polskiego i zagranicznego. Przedstawiono propozycje działań, których podjęcie pozwoliłoby na usprawnienie i poprawę najczęściej stosowanego obecnie „ujednoliconego” trybu realizacji okresowych przeglądów technicznych.
EN
This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division and which Artur Kucharski, a student, used to write his diploma paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www.kghm.pl. Currently in underground mines the machines are equipped with the most technically advanced mechanical, hydraulic, electrical and electronic elements. The safety of a machine operator, as well as his work comfort are ensured by comfortable, air-conditioned and durable driver’s cabins. The machine is operated by means of high-precision levers and the screens provide high-quality view. Additionally, in recent years there has been a substantial reduction of emission of fumes and heat from the machines, which resulted in better ventilation underground. Pursuing the improvement of quality and reliability of the machines, both during production and operation results in fewer breakdowns and lower costs, as well as in a lower negative impact on a machine operator and the working environment. Regular technical inspections do not only aim at following regulations and operation manuals but also assure the required durability and reliability of the machines, thus eliminating unexpected breakdowns and downtime. The comparison of the scheduled technical inspections and the scope of maintenance work for machines produced by Polish and foreign companies resulted in summary of the requirements for technical inspections, with an emphasis on the requirements set by machine manufacturers arising from technical and start-up documentation and the requirements arising from the regulations in force at Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division (2). The article presents the rules and manner of regular technical inspections and their influence on the maintenance and reliability of SMG. The author describe the influence of the manner of regular technical inspections on the maintenance and availability of the machines. A special emphasis was put on the method of conducting technical inspection called „depending on the working time of a machine” as the most effective one and resulting in an efficient management of self-driven mining machines. The paper also puts forward a proposal of undertakings, which could result in improvement of the most often used „unified” method of conducting regular technical inspections.
Twórcy
autor
  • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
autor
  • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, absolwent
Bibliografia
  • 1. Kucharski A., Okresowe przeglądy techniczne samojezdnych maszyn górniczych. Porównanie harmonogramów i zakresów przeglądów w maszynach producentów polskich i zagranicznych, praca dyplomowa, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, 2015.
  • 2. Regulamin Ruchu Maszyn Górniczych, KGHM Polska Miedź SA, materiały udostępnione przez Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, Lubin 2012.
  • 3. Zasady organizacji gospodarki przeglądowo-remontowej maszyn górniczych w Dziale GC, materiały udostępnione przez Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, Lubin 2013.
  • 4. Karta przeglądów okresowych LK, materiały udostępnione przez Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-108921f5-1c71-4c40-8d30-860d785a2966
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.