Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-107a459b-d50e-4356-ba3e-238300b16507

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Toksykologiczna ocena procesu fotolitycznego oczyszczania strumieni wodnych zawierających wybrane substancje priorytetowe oraz związki farmaceutyczne

Autorzy Bohdziewicz, J.  Dudziak, M.  Kudlek, E.  Kamińska, G. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Toxicological evaluation of treatment process of water streams containing selected priority substances and pharmaceutical compounds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaproponowano zastosowanie testu Microtox® do oceny toksykologicznej wody zawierającej wybrane substancje priorytetowe i związki farmaceutyczne, poddanej procesowi fotolizy. Wykazano, że w trakcie napromieniowania UV dochodzi do generowania toksycznych ubocznych produktów rozkładu związków pogarszających jakość oczyszczanej wody. Ponadto stwierdzono, że stopień rozkładu badanych mikrozanieczyszczeń w procesie fotolizy zależał od rodzaju związku i czasu naświetlania.
EN The use of the Microtox® test for toxicological evaluation of water samples containing selected priority substances and pharmaceutical compounds subjected to the photolysis process is proposed in the paper. The results indicated that during UV irradiation toxic byproducts of their reduction were generated. Those products deteriorated the quality of treated water. It was also found that a degree of removal of tested compounds depended on the compound nature and time of UV irradiation.
Słowa kluczowe
PL mikrozanieczyszczenia organiczne   fotoliza   test Microtox  
EN organic micropollutants   photolysis   Microtox test  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2015
Tom Nr 3
Strony 67--68
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Bohdziewicz, J.
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice
autor Kudlek, E.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice
autor Kamińska, G.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
1. Dudziak M., Zgórska A., 2013. Powstawanie produktów ubocznych oraz ich toksyczność w procesach utleniania wody zawierającej zearalenon. Proc ECOpole. 7, nr 1, 319-323
2. Cwalina B., Wiącek-Rosińska A., 2003. Testy toksyczności ostrej wykorzystujące bioluminescencji bakterii w ocenie efektów skażenia i remediacji środowiska. Arch. Etmron. Prot., 29, nr 4, 107-114
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
4. Fatta-Kassinos D., Vasquez M.I., Kϋmmerer K., 2011. Transformation products of pharmaceuticals in surface waters and wastewater formed during photolysis and advanced oxidation processes - degradation. elucidation of byproducts and assessment of their biological potency. Chemosphere, 85, nr 5, 693-709. D01:10.1016/j.chemosphere.2011.06.082
5. Hsieh C.-Y., Meng-Hsiun T., Ryan D.K., Pancorbo O.C., 2004. Toxicity of the 13 priority pollutant metals to Vibrio fischeri in the Microtox® chronic toxicity test. Sci. Total Emnron., 320, 37-50. DOI: 10.1016/S0048- 9697(03)00451-0
6. Kwaśniewska D., 2012. Rozbudowa wskaźników świadczących o jakości wód. Ochrona Środowiska w praktyce, nr 3
7. Werle S., Dudziak M., 2013. Ocena toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ubocznych powstających podczas ich zgazowania Przem. Chem., 92 nr 7, 1350-1353.
8. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. 2011-2013. Sygnatura Komisji Europejskiej: COM(2011) 876 - wersja ostateczna. Sygnatura Rady UE: 6019/12
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-107a459b-d50e-4356-ba3e-238300b16507
Identyfikatory