Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-106584db-403d-4c4f-921c-cde234707b57

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Szwedzki model komunikacji miejskiej zasilanej biometanem

Autorzy Żółtowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Swedish model of city transport fuelled with biomethane
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach Wspólnota Europejska wdraża plan zwiększenia udziału paliw odnawialnych używanych do produkcji energii i zasilania pojazdów mechanicznych. Ma on na celu częściowe zmniejszenie uniezależnienia od importu ropy naftowej jak i ograniczenie emisji CO2. Na tym tle szczególnie ciekawie prezentuje się dorobek Szwecji, dla której Komisja Europejska wyznaczyła najwyższą wartość celu wskaźnikowego, i do realizacji którego w Szwecji przyjęto niekonwencjonalne w skali Europy rozwiązania. Jednym z nich jest plan wyeliminowania do 2030 r. paliw kopalnych z transportu miejskiego, a jednym z paliw, które zastąpią jeszcze dziś powszechnie stosowany olej napędowy byłby biometan. W artykule opisano przesłanki i uwarunkowania, które sprawiły, że w Szwecji na bardzo szeroką skalę, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, do zasilania autobusów używanych w transporcie miejskim stosowany jest biometan. Przedstawiono właściwości tego paliwa, sposób jego produkcji oraz perspektywy stosowania.
EN For several years, the European Community is implementing a plan to increase the share of renewable fuels used in the energy production and to power motor vehicles. It aims to reduce partially the independence from oil imports and CO2 emissions as well. Against this background, particularly interesting the legacy of Sweden is presented, for which country the European Commission has set the highest value of the national overall target, and its compliance in Sweden adopted unconventional solutions across Europe. One of them is a plan to eliminate fossil fuels in public transport by 2030 year. The fuel that could replace widely used today diesel oil would be biomethane. The article describes the reasons and circumstances which made that in Sweden on a very large scale comparing to other European countries the buses used in urban transport are fuelled with biomethane. Described the characteristics of this fuel, the ways of its production and using.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   paliwa alternatywne   biometan  
EN city transport   alternative fuels   biomethane  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2016
Tom z. 111
Strony 611--620
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Żółtowski, A.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
1. 100% Biogas for Urban Transport. Linkoping, Sweden. http://www.seai.ie/Renewables/Bioenergy/100_biogas_for_urban_transport_in_Linkoeping_IEA_Bio_T ask_37.pdf
2. Methane owered urban Transport in Sweden Public Transport Busse, https://eu-smartcities.eu/sites/all/files/docs/best-practice/CS-0410-Methane-urban-transport-in-Sweden.pdf
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia. 2009 r
4. Israilava A.: Biofuels in Sweden: national verification system for sustainability. Swedish Energy Agency, 2013.
5. Raport Swedish Energy Agency z 2016 r. http://www.energimyndigheten.se/en/news/2016/energy-in-sweden—facts-and-figures-2016-available-now/
6. Biernat K., Dziołak P. L., Gis W., Żółtowski A.: Summary elaboration on the production and potential of biogas production in the Baltic Sea Region countries today and in the perspective of the next years, 2012.
7. Biogas buses - A cost estimate http://www.biofuelregion.se/UserFiles/file/Biogas%20buses%20PM%20Goldmann%20121220.pdf
8. Biernat K., Dziołak P. L., Gis W., Wójcik, M. Żółtowski A.: Baltic Sea Region biogas infrastructure overview — existing and planned, 2012.
9. Hallgren L.: Towards a sustainable public transport system in Stockholm, http://www. balticbiogas-bus.eu /web/Upload/doc/Kaunas_201009/4%20SL%20Lennart%20Hallgren.pdf
10. Gis W., Grzelak P., Żółtowski A.: Czynniki rozwoju transportu miejskiego zasilanego biometanem, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej „Transport”, zeszyt 98, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, str. 175-182.
11. Merkisz J., Gis W., Grzelak P., Żółtowski A., The possibilities of reducing emission pollutants of exhaust from city buses by the use of biomethane. Combustion Engines. 2013, 154(3), 562-569.
12. Gis W., Rudkowski, M., Żółtowski, A. Feasibility study for the pilot biomethane refueling station for city buses in Rzeszow. Combustion Engines. 2013, 154(3), str. 581-586.
13. Gis W., Żółtowski A., Grzelak P., L.: Biomethane as a fuel for city transport. Journal of Kones / Vol. 19, No. 2 / European Science Society of Powertrain and Transport Publication / Warsaw. 2012. str. 175-179.
14. Biernat K., Dziołak P. L., Gis W., Żółtowski A.: Potential of biomethane production In Baltic Sea Region. 5. Rostocker Bioenergieforum, 2. und 3. November 2011 an der Universitat Rostock. Schriftenreihe Umweltingenieurwesen Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Band 30, Tagungsband, str. 405-415.
15. Biernat K,. Dziołak P. L, Gis W., Żółtowski A.: Analysis Of The Biomethane Potential In the Selected Countries of the Baltic Sea Region. Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja pn. Biogas as Vehicle Fuel. Rzeszów, 19-20.10.2011. Silniki Spalinowe nr 1/2012(148), str. 95.
16. Biernat K, Dziołak P. L., Gis W., Żółtowski A.: Analysis Of The Biomethane Distribution Possibilities In the Selected Countries of the Baltic Sea Region. Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja pn. Biogas as Vehicle Fuel. Rzeszów, 19-20.10.2011. Silniki Spalinowe nr 1/2012(148), str. 98.
17. Gis W., Menes E., Waśkiewicz J., Żółtowski A.: Evaluation of the Biomethane Production Potential from Municipal Sources and its Use in Urban Bus - The Example of Warsaw. Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja pn. Biogas as Vehicle Fuel. Rzeszów, 19-20.10.2011. Silniki Spalinowe nr 1/2012(148), str. 100, PL ISSN 0138-0346.
18. Biernat K, Dziołak P. L., Gis W., Żółtowski A.: Analysis Of The Biomethane Distribution Possibilities in Poland. Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja pn. Biogas as Vehicle Fuel. Rzeszów, 1920.10.2011. Silniki Spalinowe nr 1/2012(148), str. 99, PL ISSN 0138-0346.
19. Gis W., Jakóbiec J., Żółtowski A.: Biogas As Engine Fuel. Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja pn. Biogas as Vehicle Fuel. Rzeszów, 19-20.10.2011. Silniki Spalinowe nr 1/2012(148), str. 97.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-106584db-403d-4c4f-921c-cde234707b57
Identyfikatory