Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1044ef6b-e9d6-491c-9617-17a66bfcc2ae

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Propozycja sposobu modelowania obwodów tłumiących na wirniku generatora synchronicznego jawnobiegunowego

Autorzy Ludwinek, K. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Proposed way of modeling the damping circuits on the rotor of a salient pole synchronous generator
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono prosty sposób wyznaczania indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana, uzwojenia wzbudzenia i prętów klatki tłumiącej objętych strumieniem głównym, przy wykorzystaniu programu FEMM. Dla podanego sposobu wyznaczania indukcyjności własnych i wzajemnych, przedstawiono model obwodowy generatora synchronicznego jawno biegunowego z dziesięcioma prętami klatki tłumiącej na wirniku.
EN This paper presents a simple method for determining the self- and mutual inductances for stator windings, field winding and bars of the damping cage covered by the main flux, using the FEMM program. For the specified method for determining the self- and mutual inductances, a circuital model of salient pole synchronous generator with 10 damping bars is presented.
Słowa kluczowe
PL generator synchroniczny jawnobiegunowy   model obwodowy   pręt tłumiący  
EN salient pole synchronous generator   circuital model   damping bars  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 179--186
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Ludwinek, K.
  • Politechnika Świętokrzyska, Katedra Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych, Al. Tysiąclecia PP. 7, 25–314 Kielce, k.ludwinek@tu.kielce.pl
Bibliografia
[1]. J. P. A. Bastos, N. Sadowski: Electromagnetic Modeling by Finite Element methods, Marcel Dekker, NY (2003)
[2]. A. Boboń, J. Kudła: Zastosowanie metod polowych i obwodowych do wyznaczania charakterystyk statycznych generatorów synchronicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka z. 176, s. 307 - 314
[3]. A. Demenko, W. Pietrowski, L. Nowak, J. Mikołajewicz: Calculation of magnetizing inductance of a squirrel cage machine with saturated core using edge element method. Przegląd Elektrotechniczny, no. 06, 2009, pp. 13-16.
[4]. A. Warzecha: Polowe metody wyznaczania parametrów elektromagnetycznych modeli obwodowych maszyn elektrycznych, Elektrotechnika i Elektronika, t. 25, z. 2, 2006, s. 212 - 215.
[5]. K. Ludwinek: Influence of representation of the stator to rotor mutual inductances on the induced phase voltage waveforms in a salient pole synchronous generator. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne no. 4/2014, published by Komel Katowice, Poland, pp. 147-153.
[6]. K. Čelić, M. Dadić, V. Vrzić: Influence of stator damper winding on magnetic and vibroacoustic parameters of turbogenerators. Przegląd Elektrotechniczny, no. 2, 2011, pp. 280-284.
[7]. L. Vicol, A. Banyai, I.-A. Viorel, J.-J. Simond: On the damper cage bars’ currents calculation for salient pole large synchronous machines, Optimization of Electrical and Electronic Equipment, 2008. OPTIM 2008. 11th International Conference on, 22-24 May 2008, pp.9-14.
[8]. T. J. Sobczyk: Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych. WNT, Warszawa (2004).
[9]. J. Skwarczyński: Salient poles inner asymmetries (in Polish). Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Electrotechnics, Bulletin16, 1990.
[10]. J . Staszak: Kształtowanie charakterystyk elektromechanicznych trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego poprzez dobór uzwojenia stojana oraz układu zasilania. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Monografia M31, Kielce (2012).
[11]. T. Śliwiński: Metody obliczania silników indukcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008).
[12]. T. J. Sobczyk, P. Drozdowski: Inductances of electrical machines winding with a uniform air-gap, Archive für Elektrotechnik, vol. 76, 1993, pp. 1 - 6.
[13]. M. Dems: Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź (2011).
[14]. W. Paszek: Dynamika Maszyn Elektrycznych prądu przemiennego, Wydawnictwo Helion (1998).
[15]. http://www.femm.info/wiki/HomePage
[16]. W. Burlikowski: Dobór parametrów konstrukcyjnych modułu wibracyjnego reluktancyjnego wzbudnika drgań harmonicznych skrętnych. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne no. 84/2009, Komel Katowice, s. 151-156.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1044ef6b-e9d6-491c-9617-17a66bfcc2ae
Identyfikatory