Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1033526b-2be2-4d5d-b737-cfacb2dd7b0f

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw –wybrane zagadnienia

Autorzy Jarysz-Kamińska, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Implementation of the security management system for the supply chain – selected aspects.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych na podstawie ankiet i wywiadów standaryzowanych badań na temat zagadnień związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem Systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Scharakteryzowano trudności i bariery napotykane w procesie wdrażania tego systemu. Ponadto przedstawiono oczekiwania stawiane systemowi oraz korzyści wynikające z jego certyfikacji, jakie postrzegają firmy posiadające dany certyfikat.
EN The paper presents results of research on issues related to the implementation and operation of Security management system of the supply chain conducted on the basis of interviews and standardised surveys. The further part of the paper will present the difficulties and obstacles encountered in implementing this by management system. In addition, the expectations posed this system and the benefits issued with certification, as they have been seen by the companies which have mentioned certificate.
Słowa kluczowe
PL system zarządzania bezpieczeństwem łańucha dostaw  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., pelen tekst na CD
Twórcy
autor Jarysz-Kamińska, E.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Mechanicznej, ejarysz@zut.edu.pl
Bibliografia
1. Certyfikacja ISO 28000, www.bureauveritas.pl.
2. Grudowski P, Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach, cz. 1, „Problemy jakości” 2006, 4, 40-44.
3. ISO 28000 Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw, www.service.dekra.de.
4. ISO 28001:2007 Security management systems for the supply chain. Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans. Requirements and guidance, International Organization for Standarization, 2007 Geneva.
5. ISO 9001:2000 Quality management systems, The ISO Survey 2005, www.iso.org
6. Jakonis A., Normy zarządzania jakością – historia i charakterystyka, [w:], Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010 Poznań.
7. Jarysz-Kamińska E, Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w Polsce, „Logistyka” 2011, 5, CD-2 656-662.
8. PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, 2012 Warszawa.
9. The ISO Survey of Certification 2010, http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_arc hive/news.htm?refid=Ref1491.
10. Urbaniak M., Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania, cz. II , „Problemy jakości” 2006, 6, 21-25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1033526b-2be2-4d5d-b737-cfacb2dd7b0f
Identyfikatory