Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10311034-1e92-4e56-893f-476672dc9422

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Popularność oraz kryteria wyboru systemów stropowych w Polsce, cz.2

Autorzy Kisiołek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Popularity and selection criteria for ceiling systems in Poland part 2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego. W części II artykułu przedstawiono proces wyboru rozwiązania stropowego.
EN The lack of analysis of the ceiling solutions market in Poland, was an impulse to plan and conduct research covering both the popularity and the selection criteria of this construction product. Part II of the article presents ceiling solution choosing process.
Słowa kluczowe
PL strop   proces wyboru   kryterium wyboru   aspekt techniczny   aspekt ekonomiczny   popularność  
EN ceiling   selection process   selection criteria   technical aspect   economic aspect   popularity  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2017
Tom R. 88, nr 6
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Kisiołek, A.
  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Środa Wielkopolska
  • Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp. k.
  • Fabryka Stropów Sp. z o.o.
Bibliografia
[1] Derkowski W., Niesyczyński M., Stropy betonowe, Materiały Budowlane 4/2016
[2] Czarnecki L., Kaproń M., Budownictwo przyszłości ≡ zrównoważone budownictwo, Materiały Budowlane 1/2012
[3] Czarnecki L., Paszkowski Z., Utrzymanie budynków i rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25–28 marca 2015
[4] Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K., Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007
[5] Kisiołek A., Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015–2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., Środa Wlkp. – Poznań 2017
[6] Michalak H., Pyrak S., Stropy, w: Budownictwo ogólne, elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3, red. L. Lichołaj, Arkady, Warszawa 2011
[7] Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa 2001
[8] Mirski J. Z., Łącki K., Budownictwo z technologią 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998
[9] Pabian A., Budowlany proces inwestycyjny w koncepcji sustainability, Przegląd Budowlany, 10/2012
[10] Piasecki M., Metoda oceny budynku pod kątem zrównoważonego rozwoju, Materiały Budowlane, 5/2010
[11] Barometr zdrowych domów 2016, raport z badania, http://prasa.velux.pl/download/236018/velux-barometr2–2016.pdf, dostęp z dn. 02.01.2017
[12] Polacy i Europejczycy o swoich domach i ich wpływie na zdrowie – wyniki badania, Informacja prasowa z dn. 21 września 2016 r., http://prasa.velux.pl/download/236017/barometrzdrowychdomoacutew2016.pdf, dostęp z dn. 02.01.2017
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02, poz. 690 z późn. zm.)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10311034-1e92-4e56-893f-476672dc9422
Identyfikatory