Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-101f524a-2d93-48aa-a87d-ac57581f6965

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Zawartość chloru w różnych punktach niecki basenowej - analiza ryzyka dla zdrowia kąpiących się

Autorzy Wyczarska-Kokot, J.  Lempart, A.  Dudziak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chlorine contamination in different points of pool - risk analysis for bathers’ health
Konferencja ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stacja oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej spełnia swoje zadanie pod warunkiem współpracy systemu hydraulicznego z odpowiednią geometrią niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę basenu może powodować powstawanie „martwych” stref niebiorących udziału w cyrkulacji. W strefach tych różny może być stopień wymieszania dezynfektanta z wodą. Tym samym różna może być skuteczność dezaktywacji mikroorganizmów i wpływ na zdrowie osób kąpiących się. Przedstawiono wyniki fizyczno-chemicznych badań próbek wody basenowej pobranych z charakterystycznych punktów niecki. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość chloru wolnego i chloru związanego. Badania przeprowadzono w dwóch krytych basenach różniących się systemem przepływu wody. Na podstawie wyników analiz sporządzono mapy chloru dla niecek basenowych. Wykazano, że dla oceny ryzyka zagrożenia zdrowia osób kąpiących się próbki wody powinny być pobierane z punktów niecki basenowej uznanych za reprezentatywne.
EN The pool water treatment and disinfection plant fulfills its task, if the hydraulic system cooperates with the appropriate pool basin geometry. Water flow through the pool can cause “dead” zones not involved in circulation. In these zones the degree of mixing the disinfectant with water can be different. In consequence, the effectiveness of microorganisms’ deactivation and the health effects of bathers may be different. The physicochemical results of pool water samples taken from the characteristic points of the basin were presented. Attention has been paid to the content of free chlorine and combined chlorine. The study was conducted in two indoor pools, differing in water flow. Based on the analysis results, chlorine maps for swimming pools were prepared. It has been shown that in order to assess the health risk to bathers samples of water should be collected from representative points of pool.
Słowa kluczowe
PL mapa chloru   system hydrauliczny basenu   zagrożenie zdrowia kąpiących się  
EN map of chlorine   pool hydraulic system   risk to bathers’ health  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 275--283
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 22 43, fax 32 237 10 47, joanna.wyczarska-kokot@polsl.pl
autor Lempart, A.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 22 43, fax 32 237 10 47
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 22 43, fax 32 237 10 47
Bibliografia
[1] DIN 19643. Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser (Treatment of water of swimming pools and baths). Beuth-Verlag; Berlin-Düsseldorf: 1997. https://www.beuth.de/de/norm/din-19643-1/164174095.
[2] DIN 19643 1-4:2012-11. Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser (Treatment of water of swimming pools and baths). Beuth-Verlag; 2012. https://www.beuth.de/de/norm/din-19643-1/164174095.
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002016.
[4] WHO 2006. Guidelines for safe recreational water environments. Vol. 2: Swimming pools and similar environments. http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf.
[5] Chowdhury S, Alhooshani K, Karanfil T. Disinfection by-products in swimming pool: Occurrences, implications and future needs. Water Res. 2014;53:68-109. DOI: 10.1016/j.watres.2014.01.017.
[6] Kanan A, Karanfil T. Formation of disinfection by-products in indoor swimming pool water: the contribution from filling water natural organic matter and swimmer body fluids. Water Res. 2011;45(2):926-32. DOI: 10.1016/j.watres.2010.09.031.
[7] Lee J, Jun MJ, Lee MH, Eom SW, Zoh KD. Production of various disinfection byproducts in indoor swimming pool waters treated with different disinfection methods. Int J Hyg Environ Health. 2010;213:465-74. DOI: 10.1016/j.ijheh.2010.09.005.
[8] Nawrocki J. Uboczne produkty utleniania i dezynfekcji wody - doświadczenia ostatnich 30 lat. Ochr Środ. 2005;27(4):3-12. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2005/Nawrocki_4-2005.pdf.
[9] Simard S, Tardif R, Rodriguez M. Variability of chlorination by-products occurrence in water of indoor and outdoor swimming pools. Water Res. 2013;47(5):1763-72. DOI: 10.1016/j.watres.2012.12.024.
[10] Wyczarska-Kokot J. Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Ochr Środ. 2014;36(2):37-42. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2014/2-2014/Wyczarska_2-2014.pdf.
[11] Bożym M, Wzorek M, Kłosok-Bazan I. Stopień narażenia korzystających z pływalni na działanie wybranych toksycznych produktów dezynfekcji wody. Bromat Chem Toksykol. 2017;1:55-64. http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2017/BR%201_2017%20art%2008%20s%2055-64.pdf.
[12] Florentin A, Hautemaniere A, Hartemann P. Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools. Int J Hyg Environ Health. 2011;214(6):461-9. DOI: 10.1016/j.ijheh.2011.07.012.
[13] Kaydos-Daniels SC, Beach, MJ, Shwe T, Magri J, Bixler D. Health effects associated with indoor swimming pools: A suspected toxic chloramines exposure. Public Health. 2007;122:195-200. DOI: 10.1016/j.puhe.2007.06.011.
[14] Kogevinas M, Villanueva CM, Font-Ribera L, Liviac D, Bustamante M, Espinoza F, et al. Genotoxic effects in swimmers exposed to disinfection by-products in indoor swimming pools. Environ Health Perspect. 2010;118:1531-1537. DOI: 10.1289/ehp.1001959.
[15] Villanueva CM, Font-Ribera L. Health impact of disinfection by-products in swimming pools. Ann Ist Super Sanita. 2012;48(4):387-396. DOI: 10.4415/ANN_12_04_06.
[16] Voisin C, Sardella A, Marcucci F, Bernard A. Infant swimming in chlorinated pools and the risk of bronchiolitis, astma and allergy. Europ Respir J. 2010;36(1):41-47. DOI: 10.1183/09031936.00118009.
[17] Zwiener C, Richradson SD, De Martin DM, Grumut T, Glauner T, Frimmel FH. Drowning in disinfection byproducts? Assessing swimming pool water. Environ Sci Technol. 2007;41(2):363-372. DOI: 10.1021/es062367v.
[18] Catto C, Simard S, Charest-Tardif G, Rodriguez M, Tardif R. Occurrence and spatial and temporal variations of disinfection by-products in the water and air of two indoor swimming pools. Int J Environ Res Public Health. 2012;9:2562-86. DOI: 10.3390/ijerph9082562.
[19] Freuze I, Brosillon S, Laplanche A, Tozza D, Cavard J. Effect of chlorination on the formation of odorous disinfection by-products. Water Res. 2005;39(12):2636-42. DOI: 10.1016/jwatres.2005.04.026.
[20] Jacobs JH, Spaan S, van Rooy GBGJ, Meliefste C, Zaat VAC, Rooyackers JM, i in. Exposure to trichloramine and respiratory symptoms in indoor swimming pool workers. Europ Respir J. 2007;29:690-698. DOI: 10.1183/09031936.00024706.
[21] Thickett KM, McCoach JS, Gerber JM, Sadhra S, Burge PS. Occupational asthma caused by chloramines in indoor swimming-pool air. Europ Respir J. 2002;19:827-832. DOI: 10.1183/09031936.02.00232802.
[22] Wyczarska-Kokot J. Comparison of chloramine concentration in swimming pool water depending on swimming pool intended use. Ecol Chem Eng A. 2015;22(1):27-37. DOI: 10.2428/ecea.2015.22(1)03.
[23] Cloteaux A, Gérardin F, Midoux N. Influence of swimming pool design on hydraulic behavior: a numerical and experimental study. Engineering. 2013;5:511-524. DOI: 10.4236/eng.2013.55061.
[24] Saunus C. Planug von Schwimmbädern (Planning of swimming pools). Düsseldorf: Krammer Verlag; 1998. ISBN: 3883820709/3883820709.
[25] Potter B, Wimsatt J. Determination of total organic carbon and specific UV absorbance at 254 nm in source water and drinking water. EPA Document. 2009; Method 415.3. https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?direntryid=103917.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-101f524a-2d93-48aa-a87d-ac57581f6965
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)026