Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-10114d23-0ba5-4a44-aee4-254d5222b8b0

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Wykorzystanie prostej metody bioindykacyjnej do oceny jakości wody rzecznej w warunkach szkolnych

Autorzy Królak, E.  Korycińska, M.  Mazurek, I.  Szynkarczyk, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using of a simple bioindication method in the assessment of rivers water quality in school conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono prostą metodę oceny jakości rzek za pomocą biotycznego indeksu szkolnego (BIS) oraz sposób interpretacji wyników za pomocą tej metody. Analiza statystyczna ponad 300 próbek wody i makrobezkręgowców wykazała statystycznie istotne korelacje pomiędzy wartościami indeksu BMWP-PL i BIS oraz wybranymi fizyczno-chemicznymi wskaźnikami jakości wody a wartościami indeksu BIS.
EN The paper presents a simple method of assessing rivers water quality with the use of Biotic School Index (BIS), as well as the method of the interpretation of the results obtained with the application of the index. After analyzing morę than 300 samples of water and macroinvertebrates, statistically significant correlations between the BMWP-PL and the BIS index values, as well as chosen physical and chemical water indices and the BIS index were presented.
Słowa kluczowe
PL jakość wód rzecznych   makrobezkręgowce   indeksy biotyczne  
EN water quality   macroinvertebrates   biotic indeces  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 93--96
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Królak, E.
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce tel. 25641 12 17, kruell@o2.pl
autor Korycińska, M.
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce tel. 25641 12 17
autor Mazurek, I.
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce tel. 25641 12 17
autor Szynkarczyk, O.
  • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce tel. 25641 12 17
Bibliografia
[1] Turoboyski L.: Hyclrobioiogia techniczna. PWN, Warszawa 1979.
[2] Extence C.A., Bates A.J., Forbes W.J. i Barharn P.J.: Biologically based water quality management. Environ. Pollut., 1987, 45, 221-236.
[3] De Pauw N. i Yanhooren G.: Method for biological quality assessment cf watercourses in Belgium. Hydrobiologia, 1983,100,153-168.
[4] Camargo J.A.: Macmbenthic suiveys as a valuable tool for assessing freshwater quality in the Iberian Peninsula. Environ. Monit. Assess.. 1993, 24, 71-90.
[5] Knoben R.A.E., Roos C.M. i Van Oiischot M.C.M.: Biological assessment methods for watercourses. UN/ECE Task Force on Monitoring and Assessment 1995,3.
[6] Solimini A.G., Gulia P., Montrinotti M. i Carchini G.: Performance of different biotic indices and sainpling methods in assessing water quality in the lowland stretch of the Tiber River. Hydrobiologia, 2000,442/423, 197-208.
[7] Barton D.R. i Metcalfe-Smith J.L: A comparison of sampling techniques and summary indices for assessment of water quality in the Yamaska river, Quebec, basedon benthic macroinvertebrates. Eiwiron. Monit. Assess.. 1992. 21,225-244.
[8] Mustow S.E.: Biological monitoring of rivers in Thailand: Use and adaptation of the BMWP score. Hydrobiologia, 2002,479, 191 -229.
[9] Chessman B.C. i McEvoy P.: Towards diagnostic biotic indices for river macroinvertebrates. Hydrobiologia, 1998,364, 169-182.
[10] Norris R.H. i Hawkins C.P.: Monitoring river health. Hydrobiologia, 2000,435,5-17.
[11] Capitulo AR., Tangorra M. i Ocon C.: Use of benthic macminvertebrates to aisess the biological status of Pampean streams in Argentin. Aquatic .Ecol., 2001,35,109-119.
[12] Kownacki A., Soszka R. Fleituch T. i Kudelska D.: Bioassessment of Polish river based on macroinvertebrates. Proc. of the 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastem Europę: Assessment, Protection, Managmenl.W. Geller et al. (eds). HF2 Leipring - Helle, Leipzig 2004.
[13] Armitage P.D., Moss D., Wright J.T. i Furse M.T.: The performance of the new biological water quality score system based on macoinvertebrates over a wide range of unpolluted running water sites. Water Res., 1983.17, 333-347.
[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia moniloringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. DzU Nr 32, póz, 283 i 284.
[15] Stańczykowska A.: Szkolny monkoring wód metodą bioindykacji. Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie. Krosno 2000.
[16] Korycińska M. i Królak E.: The use of BMWP-Pl index assessment of water quality in the lowland Liwiec River and its tributaries (Central-Eastern Polami). Arch. Environ. ProtecL, 2007,33(2). 42-57.
[17] Korycińska M. i Królak E.: The effect of selected environmental factors on the occurence of macroinvertebrates in the Osownica River. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 2007, 36(4), 55-61.
[18] Królak E. i Korycińska M.: Taxonomic composition of macroinvertebrates in the Liwiec River and ils tributaries (Central and Eastem Poland) on the basis of chosen physical and chemical parameters of water and season. Polish J. Environ. Stud., 2008, 17(1), 39-50.
[19] Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 Oct. 2000 establishing a framework for Cotnmunity action in the field of water policy. OJEC L 327/1 of 22.12.2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-10114d23-0ba5-4a44-aee4-254d5222b8b0
Identyfikatory