Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-100bec15-6afb-42d2-8a7d-10ea3dde6789

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Optyczne cechy znaków VMS w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autorzy Mitas, A. W.  Konior, W.  Konior, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Optical features of VMS-signs under the aspect of transport safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono uwagę na aspekt transferu danych w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w systemie ITS. Punktem wyjścia jest sprawne centrum zarządzania ruchem drogowym, przekazujące następnie wyznaczone dane do lokalnych punktów komunikacji z użytkownikiem w ruchu za pomocą znaków drogowych o zmiennej treści. Przedstawiono problematykę właściwego usytuowania elementu przekazującego informację świetlną w kontekście klas wyznaczonych kątem dystrybucji wiązki świetlnej. W dalszej części artykułu sprecyzowano zadania badawcze, dotyczące percepcji i recepcji informacji wizualnej z urządzenia emitującego światło o zdefiniowanych częstotliwościach. Sformułowane wnioski powinny być implementowane w praktyce z uwagi na istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EN The article focuses on the aspect of data transfer in ITS systems. The first and main point of this system is traffic management center that transfers the data to the local cells of communication to inform by VMS the traffic participant. Then the problems of proper positioning of light emitting beam in the context of so called classes is presented. In the second part there are some problems defined, that must be solved for proper perception and reception of visible information from the unit that emits the defined frequencies. The specified conclusions should be applied in the praxis because of the important influence on the traffic safety.
Słowa kluczowe
PL ITS   VMS   efektywność przekazu informacji  
EN ITS   VMS   efficiency of information transfer  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2013
Tom z. 95
Strony 331--345
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Mitas, A. W.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
autor Konior, W.
  • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
autor Konior, A.
  • APM Sp. z o.o.
Bibliografia
1. Przemysław Rzeźniewski, Standaryzacja ITS w Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem – strategia, plany, działania, wyzwania, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Seminarium pt. „Drzwi otwarte Centrum Zarządzania Ruchem”, Stryków, marzec 2012 r.
2. RWVZ Richtlinien fur Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstrassen, Bundesministerium fur Verkehr, Abtailung Strassenbau, Verkehrsblatt – Dokument Nr. B 6738, Ausgabe 1997.
3. RWVA Richtlinien fur Wechselverkehrszeichenlagen an Bundesfernstrassen, Bundesministerium fur Verkehr, Abtailung Strassenbau, Verkehrsblatt – Dokument Nr. B 6740, Ausgabe 1997.
4. Raport Polskie drogi – dlaczego Polska nie radzi sobie z inwestycjami infrastrukturalnymi?, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2013.
5. Gabriel Nowacki: Telematyka transportu drogowego, ITS, Warszawa 2008. , ISBN 978-83-60965-68-9. Str. 206.
6. Andrzej W. Mitas, (w:) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i transporcie lotniczym, Praca zbiorowa pod red. Wiesława Pamuły, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2006, monografia.
7. Andrzej W. Mitas, Artur Ryguła, Marcin Bugdol, Computer aid assessment of driver’s fatigue during driving based on eye movements analysis, Journal of Medical Informatics & Technologies 2008, vol. 12, s. 195–200.
8. Andrzej Mitas, Artur Ryguła, Bartłomiej Pyciński, Marcin Bugdol, Witold Konior, Biomedical driver’s support system. Information Technologies in Biomedicine Lecture Notes in Computer Science, Eds: Ewa Piętka, Jacek Kawa, Berlin, Springer Verlag 2012, s. 277–285.
9. Andrzej W. Mitas, Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak, Warunki techniczne – znaki o zmiennej treści, zeszyt 83, seria: Informacje, Instrukcje, Wydawnictwo Instytutu Badań Dróg i Mostów.
10. Andrzej W. Mitas, Witold Konior, Aleksander Konior: Niektóre aspekty skuteczności przekazu informacji w ruchu drogowym za pomocą znaków o zmiennej treści (VMS). Czasopismo „Paragraf na drodze“. 2013. ISSN 1505-3520. (4 pkt) Rola autora koncepcji i współautora publikacji. Udział 60 %.
11. Andrzej W. Mitas, Witold Konior, Aleksander Konior: VMS parameters impact on safety and reliability in Road traffic management. Archives of Transport (w druku). Polish Academy of Sciences. Committee of Transport. ISSN 0866-9546. Rola współautora koncepcji i współautora publikacji. Udział 40 %.
12. Andrzej W. Mitas: Biocybernetic and technical aspect of transport safety. Bezpieczeństwo transportu w aspekcie technicznym i biocybernetycznym. Wyd. Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013, ISBN 978-83-934357-7-7. Str. 186.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-100bec15-6afb-42d2-8a7d-10ea3dde6789
Identyfikatory