Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1007e7da-5973-4101-a42d-12983e438163

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna przebiegów udarowych - Algorytmy obliczeniowe

Autorzy Figoń, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Numerical analysis of surge waveforms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy (użyteczny) nakładają się składowe mające np. charakter tłumionych oscylacji. Składowe te powinny zostać usunięte, ponieważ mogą one być przyczyną błędów w określeniu parametrów przebiegu udarowego. W artykule opisano stosowane do tego celu algorytmy.
EN This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having, for example, the character of damped oscillations imposes on surge waveforms. These components should be removed because they can cause errors in determining the surge waveform parameters.The article describes the algorithms used for this purpose.
Słowa kluczowe
PL przebieg udarowy   analiza danych   filtracja cyfrowa   estymacja parametrów  
EN surges waveform   data analysis   digital filtering   parameter estimation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2015
Tom R. 91, nr 10
Strony 201--205
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Figoń, P.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, pfigon@wat.edu.pl
Bibliografia
[1]Polska Norma PN-92/E-04060, Wysokonapięciowa technika probiercza, Ogólne określenia i wymagania probiercze.
[2] Flisowski Z.:Technika Wysokich Napięć, PWN 2010
[3] Zieliński T., Korohoda P., Rumian R.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, PWN 2014
[4] Vapnik V.: Statistical learning theory, Wiley, 1998
[5] Jacobsen E.: Lyons R., The sliding DFT, IEEE Signal Processing Mag,20,no.2 (2004),74-80
[6] Karrenberg U.: An Interactive Multimedia Introduction to Signal Processing, Springer, 2002
[7] Szabatin J.:Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa 2007
[8] Aboutanios E.: Estimating the Parameters of Sinusoids and Decaying Sinusoids in Noise, IEEE Instrumentation and Measurement Magazine, 4 (2010),pp. 501-509
[9] Zieliński T.P.,Duda K.: Frequency and damping estimation methods-an overview. Metrology and Measurements Systems, vol. 18 (2011), no. 4, pp.505-528
[10] Kamrul Hasan M.: Anowarul Fattah S., Rezwan Khan M.: Identyification of Noisy AR Systems Using Damped Sinusoidal Model of Autocorrelation Function, IEEE Signal Processing Letters, 10 (2003), pp.157-160
[11] Osowski S., Cichocki A., Siwek K.: MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1007e7da-5973-4101-a42d-12983e438163
Identyfikatory