Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1000acdb-c66b-4ef2-ab9b-d4f93d0e3af8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problemy realizacyjne budowlanych przedsięwzięć drogowych

Autorzy Górecki, J.  Bizon-Górecka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of implementation of building road projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono współczesne problemy związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych w drogownictwie. Scharakteryzowano specyfikę tych przedsięwzięć. Wskazano BIM jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami branży drogowej. Opisano ryzyko w toku realizacji projektu i odniesiono je do poszczególnych jego interesariuszy. Poruszono też problemy środowiskowe dróg kołowych w aspekcie ochrony przed zanieczyszczeniami spływającymi z autostrad oraz hałasem.
EN The article deals with contemporary problems connected with realization of construction projects in road construction. The specificity of these undertakings was described. BIM has been identified as an innovative tool for managing road projects. The risks were described in the project implementation and addressed to individual stakeholders. Road environmental problems have also been addressed in terms of protection against pollution from highways and noise.
Słowa kluczowe
PL budownictwo drogowe   zarządzanie projektami   technologia BIM  
EN road construction   project management   BIM technology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1733--1737, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Górecki, J.
autor Bizon-Górecka, J.
Bibliografia
1. Galińska B., Kopania J., Hałas drogowy a skuteczność ekranów z oktagonalnymi reduktorami dźwięku, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Tom R. 17, nr 6/2016, s. 168-171.
2. Górecki J., Powodzenie projektów przejawem sukcesu przedsiębiorstwa budowlanego, [w:] Sukces organizacji, Istota, pomiar, uwarunkowania, red. Ryszard Rutka, Piotr Wróbel, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2/1/2009, Sopot, 278-285.
3. Górecki J., Problemy logistyczne budowlanych przedsięwzięć drogowych, Instytut Naukowo-Wydawniczy „TTS”, nr 12/ 2015, s. 576-580.
4. Górecki J., Analiza ryzyka przedsięwzięć budownictwa drogowego, [w:] Mosty Tradycja i Nowoczesność, red. Adam Podhorecki, Andrzej S. Nowak, Justyna Sobczak-Piąstka, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2015, s. 53-60.
5. Górecki J., Śliżewska D., BIM w budownictwie drogowym, Miesięcznik Materiały Budowlane. Konstrukcje - Technologie - Rynek. 7/2016, s.62-63.
6. Górecki J., Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych, Izolacje nr 6/2017, s. 24-27.
7. Gradowska A., Połoński M., Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7, Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 62/2013, s. 472-486.
8. Joachimiak-Lechman K., Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) i rachunek kosztów cyklu życia (LCC). Aspekty porównawcze, Ekonomia i Środowisko nr 1 (48), 2014, s. 80-96.
9. Leśniak A., Plebankiewicz E., Zima K., Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne, nr 3-B/2012, s. 75-87.
10. PN-EN ISO 14040:2009 Systemy zarządzania środowiskowego – ocena cyklu życia – zasady i struktura; PKN; Warszawa; 2011.
11. Puszko K., Egzemplifikacja innowacyjnych koncepcji i metod logistycznych w budownictwie, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, Tom R. 18, nr 6/2017, s. 1502-1514.
12. Puszko K., BIM jako przejaw innowacji logistycznych w budownictwie, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, Tom R. 18, nr 6/2016, s. 1486-1492.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.2002.12.116 ).
14. Tomana A., BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, Kraków 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1000acdb-c66b-4ef2-ab9b-d4f93d0e3af8
Identyfikatory