Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0ffd132a-ba30-4c1f-8fa8-28d2587909a8

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Badania i oceny żelbetowych sprężonych dźwigarów dachowych w obiektach eksploatowanych

Autorzy Runkiewicz, L.  Sieczkowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research and assessment of reinforced concrete roof tensile girders in exploited facilities
Konferencja IX Konferencja Naukowo-Techniczna Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych, Zielona Góra, 21-23 marca 2018 r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sprężone żelbetowe dźwigary dachowe, zarówno strunobetonowe jak i kablobetonowe, były powszechnie stosowane w kraju od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowiąc główne, prefabrykowane elementy konstrukcji przekryć obiektów budowlanych. Dźwigary tego typu są nadal produkowane i stosowane, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. W większości przypadków żelbetowe dźwigary sprężone współpracują z nadbetonem konstrukcyjnym, wykonanym po ułożeniu płyt przekrycia, a także z samymi płytami dachowymi, co stanowi dodatkowy zapas bezpieczeństwa obiektów.
EN Reinforced concrete roof tensile girders, made both of prestressed concrete and of cable concrete, have been widely used in the country since the mid 1950s, constituting the main prefabricated elements of the covering of building structures. The girders of this type are still produced and used, but to a much lesser extent. In most cases, reinforced concrete tensile girders cooperate with the concrete overlay construction made after laying the roofing panels, and also with the roof panels themselves, which constitutes an additional safety reserve for the buildings.
Słowa kluczowe
PL obiekt użytkowany   dźwigar żelbetowy   beton sprężony   diagnostyka   ocena stanu   ocena okresowa   pomiar ugięcia   zakres badań  
EN operated facility   reinforced concrete girder   pre-tensioned concrete   diagnostics   condition evaluation   periodic evaluation   deflection measurement   test scope  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2018
Tom R. 89, nr 3
Strony 41--46
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab.
Twórcy
autor Runkiewicz, L.
  • Instytut Techniki Budowlanej
  • Politechnika Warszawska
autor Sieczkowski, J.
  • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
[1] PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów
[2] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
[3] PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
[4] PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową
[5] Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T., Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
[6] PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków w betonie
[7] PN-EN 480-14:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 14: Oznaczanie podatności korozyjnej stali zbrojeniowej w betonie za pomocą potencjostatycznego badania elektrochemicznego
[8] System konstrukcyjno-montażowy Fabryki Fabryk, Warszawa, Arkady 1976
[9] System hal żelbetowych JSB, Warszawa, COBPBP Bistyp, 1978
[10] Katalog Projektów Konstrukcji Sprężonych, Bistyp, Warszawa, 1957
[11] Ścislewski Z., Korozja i ochrona zbrojenia, Warszawa, Arkady, 1981
[12] Runkiewicz L., Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych, Wytyczne. ITB, Warszawa, 2017
[13] Runkiewicz L., Ocena stanu technicznego eksploatowanych kablobetonowych dźwigarów dachowych. Wytyczne. ITB, Warszawa, 2018
[14] Hulimka J., Wybrane problemy diagnostyki dachowych dźwigarów kablobetonowych, Materiały Budowlane 11/2016, str. 112–113
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0ffd132a-ba30-4c1f-8fa8-28d2587909a8
Identyfikatory