Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0ff6f2e0-2bb9-4372-a6b9-e571fb6721fe

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Wtrysk wody do kolektora dolotowego a zużycie paliwa i zadymienie spalin silnika ZS

Autorzy Bieniek, A.  Graba, M.  Prażnowski, K.  Strunk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Water injection to the diesel engine manifold and their smoke level and fuel consumption
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja zawiera analizę wpływu wody dostarczonej do cylindra podczas procesu spalania paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika o ZS. W opracowaniu przedstawiono badania przeprowadzone na stanowisku badawczym przy wtrysku wody do kolektora dolotowego wolnossącego silnika wysokoprężnego. Przedstawiono wyniki badań wstępnych dla 5% udziału objętościowego wody w stosunku do wtryskiwanego paliwa obejmujące zadymienie spalin oraz jednostkowe zużycie paliwa. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono możliwości równoczesnego obniżenia zarówno emisji cząstek stałych (redukcja zadymienia spalin) jak i zużycia paliwa.
EN Publication include influence analysis of water fur-nished to cylinder during combustion process to chosen operating indexes of diesel engine. In this study test bench results of water injection to the naturally aspi-rated engine manifold are presented. There are initial investigation results for 5% volumetric injected water in relation to the injected fuel presented. This results contain smoke level and specific fuel consumption The analysis of test results shows that simultaneously reduc-tion of smoke level and fuel consumption are possible.
Słowa kluczowe
PL zużycie paliwa   zadymienie   spaliny  
EN fuel consumption   smokiness   exhaust  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2015
Tom R. 22, nr 12
Strony 151--156, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Bieniek, A.
autor Graba, M.
  • Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych, m.graba@po.opole.pl
autor Prażnowski, K.
autor Strunk, A.
  • Samochody i Ciągniki Politechniki Opolskiej, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Abu-Zaid M. Performance of single cylinder, direct injection Diesel engine using water fuel emulsions. Energy Conversion and Management 45 (2004) s. 697-705
2. Armas O., Ballesteros R., Martos F.J., Agudelo J. R., Charac-terization of light duty Diesel engine pollutant emissions using water-emulsified fuel. Fuel 84 (2005) s. 1011-1018
3. Bieniek A. Mamala J., Graba M. Prażnowski K.: Possibilities to Improve Emission Property of Compression Ignition Engine by Applying of Catalytic Fuel Additives. Combustion Engines 2015, 162(3), s. 968 - 977. ISSN 2300-9896
4. Bieniek A., Mamala J., Graba M.: Wpływ katalitycznego dodat-ku do paliwa na emisję cząstek stałych silnika wysokoprężnego pracującego w stanach nieustalonych. Logistyka 4/2015, s. 2468 – 2477
5. Hountalas D.T., Mavropoulos G., Zannis T. Mamalis. S. Use of Water Emulsion and Intake Water Injection as NOx Reduction Trchniques for Heavy Duty Diesel Engines. SAE Technical Pa-per 2006-01-1414, 2006
6. Majewski A. Water in Diesel Combustion. www.dieselnet.com/tech/engine_water.php 2015
7. Maiboom A., Tauzia X. NOx and PM emissions reduction on an automotive HSDI Diesel engine with water-in-diesel emulsion and EGR: An experimental study. Fuel 90 (2011) s. 3179-3192
8. Kegl, B., Pehan, S., Reduction of Diesel Engine Emissions by Water Injection. SAE Technical Paper 2001-01-3259, 2001
9. Pariotis E. G., Zannis T. C., Hountalas, D. T., Rakopoulos C.D., Comparative Evaluation of Water-Fuel Emulsion and Engine Performance and Pollutant Emissions. Conference Paper 2006
10. Piaseczny L., Zadrąg R. Influence of water-fuel emulsion sup-ply on smoking of ship’s combustion engine, Journal of Kones Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, 3-4
11. Piaseczny L., Zadrąg R. Badania wpływu dostarczania wody do cylindra na wskaźniki procesu spalania I toksyczności silnika ZS, Silniki Spalinowe nr 3/ 2005 (122) s. 61 – 67
12. Samec N., Kegl B., Dibble R. W. Numerical and experimental study of water/oil emulsified fuel combustion in a diesel engine. Fuel 81 (2002) s. 2035-2044
13. Strunk A.: Parametry powietrza zasilającego a wybrane wskaźniki pracy silnika - praca dyplomowa magisterska Politechnika Opolska 2015
14. Tauzia X., Maiboom A., Shah, S. R., Experimental study of inlet manifold water injection on combustion and emissions o fan automotive direct injection Diesel engine. Energy 35 (2010) s. 3628-3639.
15. Subramanian K. A., A comparison of water-diesel emulsion and timed injection of water into the intake manifold of a diesel engine for simultaneous control of NO and smoke emissions. Energy Conversion and Management 52 (2011) s. 849 -857
16. www.ekorynek.com/eko-moto/, 2014 r
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0ff6f2e0-2bb9-4372-a6b9-e571fb6721fe
Identyfikatory