Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0fe9a11f-200b-45bf-a46a-a9d8f51990b7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Elementy ergonomii i bezpieczeństwa w transporcie miejskim

Autorzy Cieślakowski, S. J.  Glinka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ergonomic and safety in public transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia płynące ze zbyt intensywnego rozwoju transportu drogowego w porównaniu z innym transportem w tym kolejowym. Brak zrównoważonego rozwoju transportu generuje i dalej będzie generował różnego rodzaju zagrożenia dla ludzi i środowiska. Są to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu jak i zwiększona zachorowalność ludzi spowodowana zanieczyszczeniem środowiska. Poruszono konieczność ciągłej modernizacji infrastruktury drogowej w oparciu o nowe rozwiązania techniczne i większe doświadczenie wynikające z badań i obserwacji systemów transportowych.
EN Presented article draws attention to risks springing from too extensive development of road traffic compared to the railway. Lack of balanced growth of overall transport induces further multiple hazards both to humans and environment. Those include traffic safety hazards and pollution-induced increased disease morbidity. The paper touches upon the need of continuous road infrastructure modernization with up-to-date technical solutions coming from observational studies of traffic systems.
Słowa kluczowe
PL ergonomia   bezpieczeństwo   transport publiczny  
EN ergonomy   safety   public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 90--93
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Cieślakowski, S. J.
  • UTH Radom
autor Glinka, M.
  • UTH Radom
Bibliografia
1. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego. Praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka WKiŁ: Warszawa 2005 r.
2. Cieślakowski St. J.: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i ergonomii w transporcie samochodowym. Autobusy 10/2008 r.
3. Cieślakowski St. J.: Ekologia i ergonomia w transporcie publicznym. III Konferencja Naukowo-Techniczna zintegrowany trans port publiczny w obsłudze miast i regionów PublicTrans 2008. Warszawa, 16.05.2008 r.
4. Cieślakowski St. J.: Kształtowanie zrównoważonej mobilności w miastach. VI Konferencja Naukowo-Techniczna zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów PublicTrans 2011. Zakopane, 26-28.10.2011 r.
5. Cieślakowski St. J.: Ruch pieszy – ważna forma mobilności. VIII Konferencja Naukowo - Techniczna zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów PublicTrans 2013. Zakopane, 23-25.10.2013 r.
6. Glinka M.: Elementy badań operacyjnych w transporcie, UTH Radom 2016 r.
7. Gołąbek S.: Poradnik BRDiE. Wyd. Linowski - Orzechowski s.c., Wrocław 1977 r.
8. Górska E., Lewandowski J.: Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy. OWPW. Warszawa 2002 r.
9. Human Engineering GUIDE for EQUIP-MENT DESIGNERS. Secondo Editio by Wesley E., Donald W. Conover. Univ. of California Press. Berkeley, Los Angeles 1966 r.
10. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. DzU z 2003 r., nr 220, poz.2181.
11. Schlieffke F., VDV – Jahrestagung 2007: Busse und Bachnę – Garanten fur Standortqualitat und Zakunftsfahigkeit. Verkehr und Technik 2007, nr 8, s. 280-288.
12. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. OWPW, Warszawa 2006 r.
13. Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Dz. U 98, poz. z 20.06.97 r. wraz z późn. zm.
14. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 2003 r.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0fe9a11f-200b-45bf-a46a-a9d8f51990b7
Identyfikatory