Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0fe7fde4-190a-4640-a3c5-3d176b632516

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wybranych elementów systemu zarządzania komunikacją miejską w Szczecinie

Autorzy Kijewska, K.  Polak, A.  Terebecki, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected elements of the urban transport management system in Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł prezentuje analizę sprawności funkcjonowania wybranych elementów ITS w Szczecinie. Analizie poddano System Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej poprzez porównanie biletu elektronicznego z tradycyjnym oraz przydatności urządzeń pozwalających na przekazywanie informacji dla pasażerów w czasie rzeczywistym. Wyżej wymienione systemy wdrażane są na terenie Szczecina od 2015 roku.
EN This article introduces results of the analysis of functioning of selected ITS elements in Szczecin. The analysed system was the City Transport Management System for the City of Szczecin and the Szczecin agglomeration. In the research authors comparing the e-ticket with the traditional one and the suitability of information devices allowing the passengers to collect real time information related to the travel. The above-mentioned systems have been implemented in Szczecin since 2015.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska w Szczecinie   analiza funkcjonalna   inteligentne systemy transportowe (ITS)   zarządzanie komunikacją miejską   telematyka transportu  
EN public transport in Szczecin   functional analysis   intelligent transport systems (ITS)   public transport management   transport telematics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 861--864, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., schem., tab.
Twórcy
autor Kijewska, K.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Logistyki
autor Polak, A.
  • Akademia Morska w Szczecinie absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
autor Terebecki, G.
  • Akademia Morska w Szczecinie, student II roku kierunku Logistyka na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
Bibliografia
1. Szołtysek J.: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 89–92; S. Iwan: Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transport dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 60.
2. Łacny J.: Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Radom, 2009.
3. Krysiuk C., Nowacki G., Pawlak P.: Nowoczesne technologie w transporcie - system nawigacji satelitarnej Galileo, w: E. Menes [red.]: Biuletyn Informacyjny ITS, 4/ 2009, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa, 2009.
4. Wydro K.: Telematyka - znaczenie i definicja terminu, Telekomunikacja i techniki informacyjne, nr 1-2, Instytut Łączności, Warszawa 2005.
5. Iwan S.: Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transport dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
6. Hillier B.: The city as a sociotechnical system: a spatial reformulation in the light of the levels problem and the parallel problem, Conference on Spatial Information Theory, September 2009, http://discovery.ucl.ac.uk/ 18533/1/18533.pdf na dzień 25.11.2017.
7. Tundys B.: Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
8. Chwesiuk K., Hołowiński G., Iwan S.(2007b): Telematyka – narzędzie wdrażania logistyki miejskiej [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego – tom I, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński.
9. www.google.pl/maps
10. www.szczecin.pl
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0fe7fde4-190a-4640-a3c5-3d176b632516
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.191