Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0fe64cff-9413-4aff-9e82-4e62d6a9d5d5

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Koszt zmiany organizacyjnej a konkurencja w środowisku złożonym - podejście agentowe

Autorzy Owczarek, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research on cost of organizational change and competition in complex environment - an agent-based approach
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wieloagentowy model symulacyjny, który posłużył do zbadania wpływu, jaki na poziom konkurencyjności w środowisku o określonej złożoności wywiera wielkość kosztu organizacyjnej zmiany. Model ten stanowi rozwinięcie modelu zaprezentowanego w [16], a opartego na propozycji S. Kauffmana.
EN The article presents agent-based approach to research on cost of organizational change and its impact on competition level in complex environment. The multi-agent simulation model used here is based on the model proposed in [16] which utilizes Kauffman’s NK model of fitness landscape.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie zmianami   koszty   konkurencyjność   model agentowy  
EN changes management   costs   competitiveness   agent-based model  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 61
Strony 267--276
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Owczarek, T.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki, roz1@polsl.pl
Bibliografia
1. Anderson P.: Complexity Theory and Organization Science, Organization Science Vol. 10, No. 3, 1999, s. 216-232.
2. Bendkowski J., Bendkowski J.: Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje me-nedżerskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
3. Brandenburger A. M., Nalebuff B. J.: Co-opetition, Doubleday, New York, 1998.
4. De Wit B., Meyer R.: Strategy synthesis: resolving strategy paradoxes to create competitive advantage, Thomson Learning, London, 2005.
5. Fruchterman T. M. J., Reingold E. M.: Graph Drawing by Force-directed Placement, Soft-ware-Practice And Experience, Vol. 21, 1991, s. 1129-1164.
6. Jarillo J. C.: On strategic networks, Strategic Management Journal, Vol. 9, 1988, s. 31-41.
7. Kałuski J.: Teoria gier. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.
8. Kauffman S.: The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York, 1993.
9. Krupski R. (red): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, War-szawa 2005.
10. Levinthal D. A., Warglien M.: Landscape Design: Designing for Local Action in Complex Worlds, Organization Science Vol. 10, No. 3, 1999, s. 342-357.
11. Luo Y.: A coopetition perspective of global competition, Journal of World Business Vol. 42, 2007, s. 129-144.
12. Macal C., North M.: Managing Business Complexity. Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation, Oxford University Press, New York, 2007.
13. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-wa 2002.
14. Owczarek T.: Symulacja agentowa jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych, Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, praca zbiorowa pod redak-cją Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 195-202.
15. Owczarek T.: Wieloagentowa symulacja rynku pracy z uwzględnieniem sieci osobistych powiązań między pracownikami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organiza-cja i Zarządzanie, nr 49, Gliwice 2009, s. 235-254.
16. Owczarek T.: Collaboration and Competition in Complex Environment – an Agent-based Approach, Proceedings of the 6th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acqui-sition and Advanced Computing Systems, Praga 2011, s. 594-597.
17. Sanchez S., Lucas T.: Exploring the world of agent-based simulations: simple models, complex analyses. [in:] Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference, San Diego, 2002, s.. 116-126.
18. Wilensky U., NetLogo. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0fe64cff-9413-4aff-9e82-4e62d6a9d5d5
Identyfikatory