PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola klastra „Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury" w rozwoju transportu polskiego - wyzwania zarządcze i marketingowe

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Role of the clustter - „the interdisciplinary partnership for innovative of transport and infrastructure" on polish transport - marketing and management challange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Innowacyjna usługa transportowa posiada olbrzymie znaczenie dla rozwoju łańcuchów dostaw. Przez innowacyjność w usługach transportowych należy rozumieć działania polegające na wprowadzeniu nowych rozwiązań lub procesów dotyczących wszelkich zmian przyczyniających się do zwiększenia efektywności ekonomicznej, technicznej i technologicznej, środowiska naturalnego systemów transportowych w celu maksymalizacji efektów społecznych i wyników gospodarowania przez sektor publiczny i prywatny . Współpraca biznesu wytwarzającego usługi oraz nauki może wnieść nowe impulsy rozwojowe, zachęty i zdolności do wprowadzania i zarządzania innowacjami oraz stanowić przesłanki dla internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez współpracę. Wspieranie współpracy międzynarodowej i budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, oraz współpracy Transatlantyckiej i światowej dotyczącej strategicznego i interdyscyplinarnego podejścia do innowacji w rozwoju transportu i infrastruktury jest jednym z elementów integracji w przestrzeni międzynarodowej. Wskazuje na to np. Gołembska , wskazując, iż na arenie międzynarodowej logistyka (transport i interoperacyjna infrastruktura) jest źródłem i motorem innowacji i integracji przedsiębiorstw ponad granicami. Łączenie biznesu i nauki dla celów innowacyjności może odbywać się poprzez różnorodne formy np. ośrodki transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne oraz klastry. Inicjatyw klastrowych w transporcie jest stosunkowo niewiele. Celem artykułu jest wskazanie roli klastrów w poprawie funkcjonowania innowacyjności w transporcie w Polsce na przykładzie nowo powstałego klastra „ Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury". Na podstawie dokonanej analizy literaturowej pojęcia oraz analizy działań badanego obiektu wskazane zostaną kierunki niezbędnych do podjęcia przez klaster działań w obszarze zarządzaniu i marketingu.
EN
Author in his article gives an outlet for development of innovation in transport. Discuss broad subject of transport clusters in context of recent experience. He defines innovation and term of cluster in relation to the supply chain. Explains mentioned issues in context of newly established Cluster of Transport and Infrastructure Innovation. By making synthetic analysis of the Cluster gives an extensive explanation of its goals, structure etc. as well as predicted results of recent activities in relation to the amassed knowledge in the subject. Author underlines marketing and organizational challenges in front of the cluster. Argues their solving is essential for its future.
Rocznik
Tom
Strony
3--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., pełny tekst na CD
Twórcy
 • Mirosław Antonowicz - Akademia Leona Koźmińskiego Kolegium Zarzadzania i Finansów, Katedra Marketingu
Bibliografia
 • 1. Alle W.: Jak naprawdę tworzy się wartość. Metoda sieci wartości, Postklastrowa Polityka Innowacji PARP Warszawa 2011
 • 2. Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych - materiały wewnętrzne 2012
 • 3. Cheba K.; Procesy w klastrach, red. .Hołub J. "Benchmarking klastrów w Polsce - raport z badania", PARP 2012
 • 4. Frankowska M.: Modele współpracy przedsiębiorstw klastrowych w obszarze logistyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94 , 2012
 • 5. Gołembska E.: Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej, AE Poznań 2005
 • 6. Grad B.: Skuteczna organizacja i zarządzanie transportem w miastach i regionach kluczem do innowacyjności w transporcie, Materiały Forum Innowacji Transportowych Kraków 2012
 • 7. Johnson M: Przejmij białą przestrzeń czyli jak szybko wejść w nowe przestrzenie rynkowe dzięki innowacjom w modelu biznesowym, materiały konferencyjne HBR Polska ,Warszawa 2013
 • 8. Knop L.: Zarządzanie klastrem, koncepcje, strategie, modele, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013
 • 9. Małachowska M; Komunikowanie w klastrze - wykorzystanie Public Relations jako instrumentu zarzadzania organizacja klastrową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94,2012
 • 10. Osiadacz J., Ollivere G.: Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii, PARP Warszawa 2011
 • 11. Szultka S.: Klastry w Polsce, Raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP Warszawa 2012
 • 12. Szymura -Tyc M.: Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych w pracy, Red. Żabiński L, Marketing produktów systemowych, PWE Warszawa 20
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0fe17943-806d-4a04-8038-9ae3c51ac7a2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.