PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of banking business and its impact on financial stability of economies in Euro area

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza bankowości oraz jej wpływu na stabilność finansową gospodarek w strefie euro
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main objective of this article is to investigate banking business and analyze factors affecting financial stability of economies and changes in these factors over time using regression model with selected statistical indicators in macroeconomic environment with a focus on Slovakia as member of the Euro area. The method of empirical sector and trend analysis, regression analysis and economic modelling are used. The relationships between the dependence of the banking business profitability and macroeconomic growth have been surveyed and quantified using regression model spanning a period of ten years (2001-2010). Multiple regression model (Mod1) accurately reflected the real development of the banking business sector in Slovakia. Since these sector variables are not dependent on the Slovak historical context, the model can be readily applied to other central European economies to improve the profitability and stability of financial enterprises against crises. There are found selected market factors affecting banking business that informed the analysis, such as effective liquidity management, quality of balance sheets assets, efficient management of interest policy, and increasing of profitability rate from long-term aspect.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie działalności bankowej i analizy czynników wpływających na stabilność finansową gospodarek i zmiany tych czynników w czasie, przy użyciu modelu regresji z wybranych wskaźników statystycznych w otoczeniu makroekonomicznym, z naciskiem na Słowację jako członka strefy euro. Zastosowano metodę empirycznego sektora, analizę trendów, analizę regresji i modelowania ekonomicznego. Relacje między zależnością rentowności biznesu bankowego i wzrostu makroekonomicznego zostały przebadane i określone ilościowo za pomocą modelu regresji obejmującego okres dziesięciu lat (2001-2010) . Modelu regresji wielokrotnej (Mod1) dokładnie odzwierciedla rzeczywisty rozwój sektora usług bankowych na Słowacji. Ponieważ te zmienne sektora nie są zależne od kontekstu historycznego Słowacji, model można łatwo zastosować do innych gospodarek Europy Środkowej w celu poprawy rentowności i stabilności przedsiębiorstw finansowych przed kryzysami. Znaleziono wybrane czynniki rynkowe wpływające na działalności bankową, które to informowały analizę o takich czynnikach jak efektywne zarządzanie płynnością, jakość aktywów, bilanse, skuteczne zarządzanie polityką odsetek i zwiększenie wskaźnika rentowności w aspekcie długoterminowym.
Rocznik
Tom
Strony
121--131
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Slovakia
Bibliografia
 • [8]. Arlt J., Arltová M., Ekonomické časové rady. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009
 • [9]. Beňová E. a kol., Financie a mena. 1. vyd. Bratislava: Ekonómia, 2005
 • [10]. Bobáková V., Možnosti zvyšovania rentability komerčnej banky. Biatec. 200 , roč. 11, č. 4, s. 2 -29
 • [11]. Brissimis s., n., dellis, m., d., Identification of a loan supply function: Across-country test for the existence of a bank lending channel. Journal of International Financial Markets. Institutions and Money. 2009, Vol.19, No. 2, pp. 321-335
 • [12]. Degryse H., Havrylchyk O., Jurzyk E., Kozak S., Foreign bank entry, credit allocation and lending rates in emerging markets: Empirical evidence from Poland. Elsevier: Journal of Banking & Finance. 2012, Vol. 36, No. 11, pp. 1012-1027
 • [13]. De Haas R., Ferreira D., Taci, A., What determines the composition of banks loan portfolios? Evidence from transition countries. Elsevier: Journal of Banking & Finance. 2010, Vol. 34, No. 2, pp. 388-398
 • [14]. Ebnother S., Vanini P., Credit portfolios: What defines risk horizons and risk measurement? Journal of Banking & Finance. 2007, Vol. 31, No. 12, pp. 3663–3679
 • [15]. Hume M., Sentence A., The global credit boom: Challenges for macroeconomics an policy. Journal of International Money and Finance. The Global Financial Crisis: Causes, threats and opportunities. 2009, Vol. 28, No. 8, pp. 1426-1461
 • [16]. Jorge J., Why do bank loans react with a delay to shifts in interest rates? A bank capital explanation. Economic Modelling. 2009, Vol. 26, No. 5, pp. 799-806
 • [17]. Kašparovská V. a kol., Řízení obchodních bank. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2006
 • [18]. Marcucci J., Quagliariello M., Asymmetric effects of the business cycle on bank credit risk. Journal of Banking & Finance. 2009, Vol. 33, No. 9, pp. 1624-1635
 • [19]. Ochotnický P., Lajzová B., Kiseľáková D., Cenová konkurencieschopnosť a zdanenie energetických vstupov. Ekonomický časopis. 2011, roč. 59, č. 8, s. 78 -801
 • [20]. Polidar V., Management bank a bankovních obchodů. Praha: EKOPRESS, 1995
 • [21]. Polouček S. a kol., Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006
 • [22]. Stavárek D., Banking Efficiency in Visegrad Countries before Joining the European Union. European Review of Economic and Finance. 2004, Vol. 3, July, p. 129-167
 • [23]. Štefko R., Competitiveness in bank marketing. Collection of scientific papers of Higher School of Labour Protection Management in Katowice. 2005, No. 1, pp. 133-139
 • [24]. Štefko R. a kol., Úvod do marketingu služieb. Prešov: Bookman, s.r.o., 2012. 10 s.
 • [25]. NBS - Analýza slovenského finančného sektora, NBS, 2011.[online].[cit.2013-07-16]. Access on: http://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-nbs/analyzaSFS2011.pdf
Uwagi
Błędna numeracja bibliografii: od poz. 8 do poz. 25
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0fe1422b-dca8-4990-81cd-15fd588ea577
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.