Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0fcd360e-6afb-450e-9b05-66d606bec9ca

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia zarządzania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi w świetle obowiązujących przepisów i propozycji ich zmian

Autorzy Gołąbek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electric and electronic waste management with respect to proposed changes in legislation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośmieci”. Problem ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, stąd jednym z celów artykułu jest zwiększenie świadomości ekologicznej zarówno wśród osób prawnych, jak i zwykłych obywateli. W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce. Omówiono regulacje prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także przedstawiono model zarządzania odpadami na przykładzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. W tym kontekście artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji swojej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).
EN The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer used electric waste. This issue is a serious threat to the natural environment. The article aims at raising ecological awareness both among organizations and people. The issues related to the management of electric and electronic waste in Poland were discussed, along with legal regulations and changes in waste management which had been launched since Poland’s accession to the European Union. The model of waste management was presented with respect to the Institute of Innovative Technologies EMAG. The objective of the article is to encourage organizations to register their operations with the Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ). Additionally, the article propagates pro-ecological operations aimed at proper management of worn electric and electronic equipment. This will automatically improve the condition of the environment and, naturally, human health.
Słowa kluczowe
PL odpady elektryczne   odpady elektroniczne   przepisy prawne  
EN electric wastes   electronic wastes   legal regulations  
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2013
Tom R. 51, nr 12
Strony 43--50
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Gołąbek, A.
  • Instytut Technik Innowacyjnych KOMAG
Bibliografia
1. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dz. Urz. UE L 197/38 z 24. 07. 2012.
4. Przybycin W.: Logistyczny system gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. „Recykling", 2006, nr 11(71).
5. Portal internetowy Instytutu Ochrony Środowiska http://www. ios.edu.pl/.
6. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2012.
7. Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce, Raport wykonany na zlecenie MultiCommunication Sp. z o.o., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
8. Łańcuch usuwania odpadów w Instytucie EMAG — opracowanie własne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0fcd360e-6afb-450e-9b05-66d606bec9ca
Identyfikatory