PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza trendów w kolejowych przewozach pasażerskich

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of trends in passenger rail transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę trendów w regionalnych i aglomeracyjnych przewozach kolejowych w poszczególnych województwach w latach 2010–2016. Dokonano krótkiej charakterystyki struktury przewozów pasażerskich w województwach dzięki zbadaniu procentowego udziału przewozów regionalnych i aglomeracyjnych na tle przewozów dalekobieżnych oraz trendów w zakresie liczby pasażerów przewożonych w kolejnych latach w poszczególnych województwach. Następnie szczegółowej analizie poddano dwa parametry: znormalizowaną wartość wskaźnika nasycenia samochodami osobowymi dla wartości średnich dotyczących całego kraju oraz znormalizowane wartości średniej liczby przejazdów na mieszkańca w ruchu regionalnym dla poszczególnych województw. Rezultatem analizy jest podział województw na trzy grupy ze względu na różne zachowanie poszczególnych wskaźników.
EN
In the article an analysis of trends in regional and metropolitan rail passenger transport in respective voivodships was carried out for the period 2010–2016. A short characteristics of the passenger transport structures in voivodships was made by examining the percentage share of regional and metropolitan railway transport on long-distance railway transport values as well as by trends in passenger numbers being transported in subsequent years of analysis in individual voivodships. Afterwards two parameters were thoroughly analyzed: the normalized value of the car passenger saturation index for the country-wide average values, and the normalized values of the average number of rail trips per capita in the regional traffic for individual provinces. The result of the analysis is the division of voivodships into three groups due to different behavior of individual indicators.
Rocznik
Tom
Strony
53--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., wykr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Dyr, T. (2008). Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych. Technika Transportu Szynowego, 14 (11), 51-57.
 • 2. Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • 3. Engelhardt, J., Wardacki, W., Zalewski, P. (1995). Transport kolejowy: organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. Warszawa: Kolejowa Oficyna Wydawnicza.
 • 4. Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 5. Mężyk, A. (2012). Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 713, 137-156
 • 6. Mężyk, A. (2018). Railway Structure and Performance in Poland. W: M. Suchanek (red.), New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation. TranSopot 2017 (s. 101-109). Cham: Springer.
 • 7. Sekuła, P. (2013). Kolejowe przewozy regionalne-wyzwania i problemy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 8. Urząd Transportu Kolejowego (2017). Koleje pasażerskie w województwach-dynamika zmian. Warszawa.
 • 9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz.13.
 • 10. Wołek, M. (2007). Perspektywy rozwoju kolei aglomeracyjnych w Polsce w latach 2007-2013. Zeszyty Naukowe. Transport Politechnika Śląska, 62, 529-533.
 • 11. Żurkowski, A. (2012). Przewozy aglomeracyjne i regionalne jako element systemowej organizacji przewozów pasażerskich. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 3 (99), 365-375.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0f69aa28-d2c8-470e-a5d7-ed83ba9158c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.